Pracować nad wspólnym regionem

Trzecia debata nad Kierunkiem Śląskie 3.0 odbyła się w Częstochowie, centrum subregionu północnego

„Wiem, że połowa województwa śląskiego nie jest Śląskiem. Może kiedyś będzie inny podział administracyjny, ale teraz spróbujmy zrobić coś razem, razem budować. Ten organizm społeczno–gospodarczy, jaki został stworzony, może dobrze funkcjonować i nad tym trzeba pracować. Dostrzegam, że więcej czasu trzeba poświęcać subregionowi północnemu i innym subregionom, bo w nich, podobnie jak w aglomeracji, kryje się potencjał i siła całego województwa” – powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, otwierając spotkanie w Częstochowie.

W spotkaniu wzięli także udział Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, Aneta Moczkowska, sekretarz województwa, Stanisław Gmitruk Wiceprzewodniczący Sejmiku, Marta Salwierak radna województwa oraz samorządowcy, przedsiębiorcy, działacze kultury i organizacji pozarządowych.

„Doceniamy, że debata na temat potrzeb naszego województwa odbywa się we wszystkich jego subregionach. Liczymy, że ta dyskusja będzie uwzględniona w planach strategicznych i całe województwo będzie wiedziało o subregionie częstochowskim, tym więcej tu powędruje środków unijnych” – mówił Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

Spotkanie jest kolejnym z cyklu dziesięciu debat zaplanowanych we wszystkich subregionach województwa. Ich celem jest poddanie pod dyskusję sformułowanych w dokumencie kierunków rozwoju regionu oraz ich uzupełnienie o nowe, oddolne projekty. Debaty zostały podzielone na dwa cykle: w pierwszym, w każdej z czterech części województwa, zorganizowane zostaną warsztaty na temat problemów oraz możliwości rozwoju danego subregionu, ze specjalistami z różnych dziedzin z tego właśnie obszaru. Biorą w nich udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury czy działacze społeczni.

Drugi cykl spotkań będzie poświęcony konkretnym tematom, które zostały zawarte w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0, tj. aktywności przedsiębiorczej i innowacjom na rzecz nowej gospodarki, rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, infrastrukturze transportowej, zielonej i nowej energetyce, kompetencjom zawodowym, aktywności obywatelskiej i innowacjom społecznym oraz kulturze. Na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca, podczas której zostaną zaprezentowane zebrane materiały.

Warsztaty we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego prowadzi Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Materiałem wyjściowym spotkań są m.in. zebrane opinie mieszkańców województwa, które zostały zarejestrowane w mobilnym studiu nagrań w ramach prowadzonej od sierpnia akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Eksperci będą mogli poznać opinię mieszkańców o miejscach, z których pochodzą; jak postrzegają swój region, co chcieliby w nim zmienić, co godne jest naśladowania i jak wyobrażają sobie jego przyszłość.

Wypracowane wspólnie przez ekspertów oraz mieszkańców koncepcje zostaną dołączone do Kierunku Śląskie 3.0.

Harmonogram spotkań subregionalnych:

 • subregion centralny – Dąbrowa Górnicza, 13.09.2016 r., Pałac Kultury Zagłębia,
 • subregion zachodni – Rybnik, 21.09.2016 r., Halo! Rybnik,
 • subregion północny – Częstochowa, 23.09.2016 r., Klubokawiarnia Słodko-Gorzki,
 • subregion południowy – Bielsko-Biała, 29.09.2016 klub Aquarium przy galerii bielskiej BWA ul. 3 maja 11 (na piętrze), godz. 10.00-15.00.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.