Przedsiębiorczość zmienia świat na lepsze

W prawie 160 krajach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbywa się wiele spotkań, wydarzeń i debat

Z tej okazji, już po raz czwarty, zorganizowano w Sali Sejmu Śląskiego konferencję pt. „Przedsiębiorczość zmienia świat na lepsze. Inspiracje w rewitalizacji społeczno-gospodarczej”. Gościem honorowym był znany ekonomista, były wicepremier i minister finansów prof. dr hab. Grzegorz Kołodko.

„Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa promują nasz region, tworzą miejsca pracy, inicjują często powstawanie nowych rynków, szeroko działają społecznie. W ten sposób tak naprawdę rozwiązują problemy całego państwa. Tymczasem od lat nie potrafią skutecznie namówić do uproszczenia systemu podatkowego – ich największej bolączki” – zwrócił się do zebranych na początku konferencji Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek województwa śląskiego.

Właśnie w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Zarząd Województwa Śląskiego widzi zasługi przemian społeczno-gospodarczych, które nastąpiły przeszło 20 lat temu.

„Wtedy Górny Śląsk to przede wszystkim kopalnie, huty, przemysł ciężki. Dzisiaj to się bardzo zmieniło, przy okazji nie umniejszając sile gospodarczej naszego województwa. Jesteśmy na 2. miejscu wśród regionów mających największy wpływ na narodowe PKB. Nasz udział to prawie 13 proc., co jest znowu zasługą w dużej części samych przedsiębiorców” – przekonywał wicemarszałek Dąbrowa.

„Dzisiaj chcemy promować śląską przedsiębiorczości – mówiła Joanna Sochacka, prezes Zarządu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śl. – Ta może nasz inspirować w rewitalizacji społeczno-gospodarczej miast, która właśnie się rozpoczyna w wielu gminach. Prawda jest taka, że nikt inny jak tylko nasze lokalne przedsiębiorstwa budują śląską gospodarkę. Kierując się przy tym zasadą: legalnie – opłacalnie – etycznie.”

O poznanie tego najmniejszego biznesu na własnym terenie apelował do samorządowców Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śl.

Jedną z zaprezentowanych na konferencji firm była bytomska spółka Digital Core Design, która zajmuje się produkcją procesorów niezbędnych do tworzenia całej architektury danego urządzenia. W 2015 r. zaprezentowali D32PRO – pierwszy polski procesor 32-bitowy. Spółkę założyło w 1999 r. trzech absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do tej pory sprzedano ponad 500 licencji do 300 firm z całego świata, takich jak Intel, Osram, Siemens czy Toyota.

Przedstawiciele zaproszonych firm i instytucji prezentowali swoje pomysły i rozwiązania. M.in. DCD w kwestii inteligentnych miast; Modny Śląsk pokazał przykłady nowoczesnej komunikacji społeczno-biznesowej; Uniwersytet Śląski w Katowicach skoncentrował się na procesach miejskich i metropolitalnych, a Fundacja Innovare zaprezentowała narzędzia rozwijające małe firmy w mieście.

Konferencję zakończył wykład gościa honorowego - prof. dra hab. Grzegorza Kołodki. Autor ekonomicznych publikacji w 26 językach zwrócił uwagę na globalną przyszłość, która nie rysuje się w najjaśniejszych barwach, a z pewnością będzie miała wpływ, w tym też na Polskę.

„Na relacje między naszym krajem, Europą, a całym światem bez wątpienia wpływ będzie miała migracja ludzi. Obecnie na Ziemi żyje nas 7,3 mld. Szacunki mówią, że w 2050 będzie 9 mld ludzi. Najwięcej ich przybędzie w Azji i Afryce. I to jest zagrożenie, od którego nikt nie ucieknie. Trzeba się z nim zmierzyć” – przekonywał prof. Kołodko.

Ekonomista analizował sytuację gospodarczą w poszczególnych regionach, z uwzględnieniem skutków wychodzenia z kryzysu z 2008 r.

„Prawdą jest, że Polska jako jedyny kraj spośród 28 europejskiej wspólnoty nie popadł wtedy w recesję. Zastanówmy się jednak, czy naprawdę mieliśmy powody do dumy. W pierwszym kwartale 2007 r. nasze PKP wynosiło 7,4 proc. Po kryzysie, w pierwszym kwartale 2009 r. – tylko 0,8 proc.” – przypomniał.

Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz ze Śląskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.