Samorząd wspólnych wyzwań

Rozwój infrastruktury turystycznej, drogowej i kolei w regionie to tematy, które zdominowały spotkanie zespołu samorządowego w Czechowicach-Dziedzicach

To kolejne ze spotkań z udziałem przedstawicieli samorządów, tym razem odbywające się w subregionie południowym, w którym uczestniczył marszałek Wojciech Saługa.

Obok zagadnień wynikających z programu spotkania, sporo miejsca poświęcono współpracy samorządów różnych szczebli w kreowaniu rozwoju województwa. Marszałek Wojciech Saługa przedstawił priorytety w polityce regionu, wśród których na pierwszy plan wysuwa się kwestia walki z niską emisją i ustawy antysmogowej.

„We wszystkich rankingach wypadamy w tej kwestii fatalnie, co przekłada się na postrzeganie regionu przez inwestorów, ale także przez samych mieszkańców, dla których jakość życia jest jednym z decydujących czynników przy wyborze miejsca życia czy pracy. Właśnie by temu przeciwdziałać, chcemy dyskutować z samorządami na temat konkretnych działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

Walka z niską emisją to tylko jeden z obszarów koordynowanych przez samorząd wojewódzki. Wśród innych istotnych wyzwań marszałek Saługa wymieniał chociażby kwestie polityki senioralnej, proces realizacji inicjatywy strategicznej „Kierunek Śląskie 3.0” i prowadzonego w ostatnich tygodniach w regionie procesu partycypacji społecznej z udziałem mieszkańców i ekspertów czy kwestii wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W trakcie spotkania dużo miejsca poświęcono też rozwojowi turystycznemu regionu. „Turystyka to w naszym regionie jedna z istotnych gałęzi gospodarki. Dane dotyczące ruchu turystycznego są interesujące, wiemy na przykład, że region odwiedziło w ciągu roku 4 mln turystów, którzy zostawili tu ponad 4 mld zł. To spory zastrzyk kapitału i chcielibyśmy, aby się zwiększał” – mówiła w trakcie prezentacji programu rozwoju turystyki w województwie śląskim sekretarz Województwa Śląskiego Aneta Moczkowska.

Spotkanie zespołu samorządowego z udziałem wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego odbywało się z inicjatywy poseł Małgorzaty Pępek i gospodarza spotkania, burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta.

Filmy