Obwodnica Pawłowic otwarta

Jest to pierwsza zrealizowana inwestycja drogowa w województwie śląskim współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Obwodnica łączy DW 933 z DK 81, od nowego skrzyżowania z istniejącą DW 933 między Jastrzębiem-Zdrojem a Pawłowicami, biegnąc wzdłuż istniejącej linii kolejowej na południe od Pawłowic, kończąc się bezkolizyjnym węzłem z DK 81. Nowa droga liczy 2,83 km długości.

Ma jedną jezdnię o szerokości 7 m i wyposażona jest w drogi serwisowe. Jest częścią Drogi Głównej Południowej. W ramach inwestycji, prócz samej drogi, wybudowano m.in. dwa wiadukty kolejowe, ekrany akustyczne, elementy infrastruktury teletechnicznej, kanalizację deszczową i mury oporowe. Obwodnicę Pawłowic wykonało konsorcjum, którego liderem jest firma M-Silnice A.S. z Pardubic w Republice Czeskiej, a partnerem IMB Podbeskidzie Sp. z o. o. w Skoczowie.

Umowa na budowę obwodnicy z konsorcjum wykonawców podpisana została w grudniu 2014 r. Koszt budowy to prawie 92 mln złotych brutto. W tej kwocie 47,3 mln zł to dofinansowanie z funduszy europejskich, pozostałe 44,7 mln to wkład z budżetu Województwa Śląskiego.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, przewodniczący Sejmiku Grzegorz Wolnik oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

 

Przypominamy, w obecnej perspektywie finansowej w RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 skoncentrowane są stosunkowo duże środki na inwestycje związane z budową i modernizacją dróg. W grę wchodzi ok. 360 mln euro. Część z tych pieniędzy – ponad 880 mln zł – zostało już zaangażowanych w projekty będące efektem pierwszego naboru prowadzonego na przełomie lat 2015/2016 (lista wybranych projektów). Pod koniec października ruszył kolejny nabór projektów, na który Zarząd Województwa przeznaczył 588 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy