Województwo Śląskie – kreatywny region innowacyjny

Konferencja Projektu RIS–Silesia - Gmach Sejmu Śląskiego 19 maja 2004
W opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji uczestniczyły instytucje reprezentujące środowiska gospodarcze, naukowe oraz samorządowe. Strategia to jedynie dokument. Dla rzeczywistego i konkurencyjnego rozwoju regionu konieczne jest tworzenie klimatu sprzyjającego działaniom innowacyjnym, rozwijanie szeroko pojętej kultury innowacyjnej oraz wzmacnianie, rozpoczętej podczas prac nad strategią, współpracy pomiędzy regionalnymi instytucjami, firmami i ośrodkami naukowo – badawczymi. Do rozwoju środowiska innowacyjnego oraz optymalnego wykorzystania potencjału regionu, którym dysponujemy w wielu dziedzinach niezbędne jest pełne i autentyczne zaangażowanie wszystkich beneficjentów strategii. Dzięki wdrożeniu w naszym województwie Regionalnej Strategii Innowacji pojawią się warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Strategia pomoże im sprostać wyzwaniom, jakie niesie z sobą konieczność udziału w Jednolitym Rynku Europejskim. Podpisanie przez kadrę zarządzającą w naszym regionie instytucjami środowiska innowacyjnego, Śląskiej Deklaracji na rzecz rozwoju "Kreatywnego Regionu Innowacyjnego" będzie równoznaczne z wyrażeniem gotowości środowiska do podejmowania wspólnych działań na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności Województwa Śląskiego w poszerzonej Unii Europejskiej. Akceptacja Deklaracji zainicjuje budowę nowego wizerunku Województwa Śląskiego jako kreatywnego regionu innowacyjnego. Uroczyste rozpoczęcie składania podpisów pod Deklaracją nastąpi 19 maja 2004, podczas konferencji Województwo Śląskie – Kreatywny Region Innowacyjny.
Załączniki
Program konferencji
Śląska Deklaracji na rzecz rozwoju “Kreatywnego Regionu Innowacyjnego”
Potwierdzenie udziału w konferencji (pdf - 90 KB)
Potwierdzenie udziału w konferencji (rtf - 2,5 MB)