Kongres na miarę wyzwań

Inna Europa w innym świecie. O potrzebie znalezienia nowego pomysłu na Europę rozmawiali uczestnicy sesji inauguracyjnej Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Od dziś do najbliższego piątku, już po raz dziewiąty, gospodarcze serce Europy bije w Katowicach. W trakcie trzech dni kongresu spodziewanych jest ponad osiem tysięcy uczestników i siedmiuset prelegentów, którzy będą rozmawiać na najważniejsze tematy w trakcie ponad stu trzydziestu sesji tematycznych.W Katowicach goszczą przedstawiciele świata biznesu, nauki i samorządów oraz reprezentanci rządu i instytucji unijnych.

W sesji inauguracyjnej gości przywitał marszałek Wojciech Saługa. „Mówi się, że Śląsk to przemysł, gospodarka i innowacyjność, ale to przede wszystkim ludzie, ich pracowitość, kreatywność i gotowość do współpracy. W tym roku dominują w tej debacie dwa tematy: smog i metropolia. Dzięki niej możemy mówić jednym głosem, ale potrzebujemy wsparcia rządowego, by działania które podejmujemy były skuteczne” – mówił w trakcie inauguracji kongresu marszałek Wojciech Saługa.

Sporo miejsca w trakcie dyskusji poświęcono rozważaniom dotyczącym konsekwencji, które czekają Unię Europejską i państwa członkowskie w perspektywie Brexitu i zmian w polityce spójności czy samej strefie euro. Istotnym pytaniem pozostaje, czy niestabilna sytuacja na świecie odbije się na gospodarce i prowadzeniu biznesu. Te obawy próbowali rozwiać uczestnicy debaty, wśród których byli m.in. byli premierzy Czech – Jan Fischer, Litwy – Andrius Kubilius, Słowacji – Mikulas Dzurinda i Polski – Jerzy Buzek.

„Kongres od dziewięciu lat pozostaje jedną z najważniejszych debat gospodarczych w Europie Centralnej. Rozmawiamy o tym, co jest siłą Europy i wskazujemy jej słabości, by móc je przezwyciężać. Kongres przemawia mocnym głosem środowisk gospodarczych i mówi o tym, co decyduje o naszej przyszłości. Chcemy reagować na wyzwania i wskazywać tendencje rozwojowe, ale w centrum naszego zainteresowania zawsze pozostaje człowiek” – podkreślał Wojciech Kuśpik, inicjator kongresu.

Wśród najważniejszych tematów kongresu wymienia się m.in. rewolucję technologiczną, której poświęcony będzie pakiet sesji tematycznych, oraz kwestie energetyki, w tym ochronę środowiska i walkę z niską emisją. Sporo miejsca poświęcono również samorządom, głównie w kontekście rozwoju metropolii.

Po raz drugi imprezą towarzyszącą Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest dwudniowa konferencja European Start-Up Days. Podczas spotkania przedstawiciele największych firm podzielą się swoją wiedzą z młodymi przedsiębiorcami. Ponad dwa tysiące uczestników spotkania będzie miało okazję spotkać się z reprezentantami świata biznesu, nauki i inwestorami, co być może zaowocuje realizacją innowacyjnych projektów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy