Śląskie – przyspieszamy!

Podsumowano realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Podczas konferencji „Śląskie – przyspieszamy! Co nowego w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020?” zaprezentowano stan realizacji RPO WSL 2014-2020, wskazano miejsce województwa śląskiego na tle innych regionów, a także przedstawiono szczegóły dotyczące obecnych naborów oraz nowych narzędzi dofinansowania szkoleń dla firm.

„Jesteśmy mniej więcej na półmetku obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest największym tego typu w Polsce. W sumie mówimy o ok. 3,5 mld euro, co przekłada się na ok. 14,4 mld zł. Tylko trzy krajowe programy są większe od śląskiego RPO. Dzisiaj mamy już podpisane umowy, które pokrywają w całości środki wydane w ramach RPO na lata 2007-2013. To około 33 procent obecnej alokacji, co przekłada się na 4,8 mld zł” – rozpoczął konferencję Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Cały czas trwają kolejne nabory, które przez 12 tygodni będą mocno akcentowane w specjalnej kampanii informacyjnej, której ambasadorem został marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Swoim artystycznym kunsztem wesprze ją znany rysownik Henryk Sawka.

Kampania informacyjna potrwa od 11 września do 4 grudnia. Z niej mamy dowiedzieć się, o jakie fundusze można starać się w 2018 r., jak skutecznie aplikować czy co najpierw zrobić, by po unijną dotacje móc w ogóle sięgnąć. Kampania prowadzona będzie w internecie, prasie i radiu.

Więcej w najbliższy poniedziałek (11 września) na stronie www.slaskieprzyspieszamy.pl.

Dodatkowo na konferencji poruszono temat nowych narzędzi dofinansowania szkoleń dla firm.

„Chodzi o szkolenia pracowników firm z sektora małych i średnich firm” – tłumaczy Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. – „Wszystko oparte jest na nowym modelu finansowania, który zakłada wsparcie mikroprzedsiębiorstw na poziomie 80 proc., małych – 70 proc. i średnich – 50 proc. Dla mikro i małych istnieją możliwości uzyskania dodatkowych punktów, co może się przełożyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 80 proc. Pula przeznaczona na jeden podmiot nie może przekroczyć jednak 100 tys. zł” – dodaje.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wskazał 6 operatorów, którzy w sumie na potrzeby szkoleń sektora MŚP mają do wydatkowania ponad 400 mln zł.

Więcej na ten temat na stronie: www.szkoleniaslaskie.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Grafika z kampani promocyjnej

Załączniki
Podmiotowy System Finansowania
Śląskie – przyspieszamy! - kampania reklamowa
RPO województwa śląskiego w liczbach

Filmy