Unijne wsparcie mistrzowską kreską

Poznaliśmy laureatów konkursu „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi” w ramach kampanii promującej udział w naborach i konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zadaniem uczestników było pomysłowe uzupełnienie tak zwanych “dymków” do rysunku autorstwa Henryka Sawki. Autorzy najbardziej oryginalnych, zabawnych i trafiających w sedno tekstów odebrali nagrody z rąk Małgorzaty Ochęduszko-Ludwik, członka Zarządu Województwa Śląskiego i Henryka Sawki. Spotkanie odbyło się w budynku Malarni Teatru Śląskiego.

„Jesteśmy w szczególnym miejscu. Budynek Malarni Teatru Śląskiego został dofinansowany właśnie w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Takich miejsc w regionie jest wiele i one zmieniają jego oblicze. Ten konkurs jest elementem kampanii promującej projekty i ścieżki dofinansowania, bo choć zbliżamy się do końca tej perspektywy unijnej, to wciąż do wykorzystania jest jeszcze sporo środków” – mówiła w trakcie spotkania członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Laureatem nagrody głównej została Małgorzata Wesołowska, która oprócz nagrody rzeczowej otrzymała wyjątkowy, stworzony w trakcie spotkania rysunek ze specjalną dedykacją od Henryka Sawki. Nagrodami rzeczowymi wyróżniono także cztery kolejne osoby.

„Muszę przyznać, że to było trudne zadanie, ale inspiracje czerpałem właśnie z pięknych wnętrz, takich jak to. Zawsze mam przy sobie kilka kartek i coś do pisania, ale kiedy komentuję rzeczywistość piszę to, co mi przychodzi do głowy. Tutaj trzeba było połączyć kilka elementów – walor edukacyjny, informacyjny, a całość podać w sposób śmieszny, ale nie wyśmiewający” – tłumaczył samą ideę konkursu rysownik Henryk Sawka.

Konkurs z Henrykiem Sawką jest częścią kampanii promującej nabory wniosków o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod hasłem „Śląskie – przyśpieszamy!”. Zaplanowane w jej ramach działania informacyjno-edukacyjne nie ograniczają się wyłącznie do przekazu informacji, ale mają zachęcać do aktywności i zaangażowania – zarówno w kampanię, jak i w rozwój regionu. Dzięki kresce znakomitego rysownika Henryka Sawki powstały reklamy, które zwracają uwagę i zapadają w pamięć.

Kampania informacyjna „Śląskie – przyśpieszamy!” rozpoczęła się 11 września i potrwa do 4 grudnia. Kampania prowadzona jest w internecie, prasie i radiu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa kampanii

Filmy