Konkurs w ramach programu Erasmus Mundus

Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla uczelni wyższych na granty w ramach programu Erasmus Mundus
Celami Erasmus Mundus jest:
  • wspieranie działań szkolnictwa wyższego zmierzających do podniesienia jakości oferty edukacyjnej,
  • zachęcanie studentów i absolwentów z całego świata do zdobywania kwalifikacji i doświadczenia w Unii Europejskiej;
  • wdrażanie współpracy między uczelniami Unii Europejskiej a krajami trzecimi,
  • zwiększenie dostępności do szkolnictwa wyższego i poprawienie jego wizerunku w krajach UE.
Na program składają się cztery działania: Masters Erasmus Mundus – Komisja Europejska wspierać będzie studia magisterskie Masters zaproponowane przez placówki szkolnictwa wyższego zwane „consortium”, Stypendia – przyznawane absolwentom i studentom aby mogli kontynuować wybrany Master Erasmus Mundus. Dofinansowanie przyznane będzie na dydaktykę i badania naukowe w placówkach uczestniczących w programie. Wymiana partnerska. Wspierana będzie współpraca między konsorcjami Erasmus Mundus i placówkami szkolnictwa wyższego z krajów spoza UE. Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa wyższego. Komisja Europejska wspierać będzie działania zmierzające do zwiększenia dostępności do szkolnictwa wyższego i poprawienia jego wizerunku w UE. Dofinansowanie otrzymają działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości procesu dydaktycznego, wzajemnego uznawania dyplomów także przez kraje spoza UE oraz opracowanie programów mobilnosci studentów. Ogłaszany konkurs dotyczy tylko Masters Erasmus Mundus, stypendiów oraz wymiany partnerskiej w roku 2005/2006. Konkurs dotyczący podniesienie atrakcyjności szkolnictwa wyższego ogłoszony będzie w marcu 2005. Budżet przeznaczony na te przedsięwzięcia wynosi około 23,4 mln euro. Termin składania wniosków upływa 31 października 2004 (w konkursie dotyczącym Masters Erasmus Mundus)oraz 31 marca 2005 (stypendia i wymiana partnerska). Dodatkowych informacji dostępne są drogą elektroniczną pod adresem e–mail: EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu.int Informacji udziela również Biuro Regionalne Województwa Śląskiego Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles tel.: +32.2.514.77.67 fax: +32.2.733.92.55 mail: rosv.brussels@silesia-region.pl
7 lipca 2004 program Erasmus Mundus otrzymał prestiżową nagrodę księcia Asturii przyznawanej wybitnym inicjatywom podejmowanym w ramach współpracy międzynarodowej.
Załączniki
Ogłoszenie (ang.)
Szczegółowe informacje nt. przyznanej nagrody (ang.)