Dni Otwarte przedstawicielstw europejskich władz lokalnych i regionalnych

Ponad 70 biur reprezentujących regionalne i lokalne władze Europy, mających swe siedziby w Brukseli będzie uczestniczyło w Dniach Otwartych
Dni Otwarte odbędą się od 27 do 30 września 2004, pod hasłem „Praktyka oraz reforma polityki regionalnej”. Organizatorami są Komitet Regionów oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia i wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej. Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Szczególna uwaga poświęcona będzie nowym instrumentom funduszy dostępnym od 2006 roku. Przewidziano także warsztaty i sesje szkoleniowe dotyczące zarządzania rozwojem regionalnym. Zgodnie z programem Dni Otwartych, biura partnerskie będą miejscem spotkań m.in. dla członków Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych oraz naukowców i dziennikarzy. Informacji udziela również Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles tel.: +32.2.514.77.67 fax: +32.2.733.92.55 mail: rosv.brussels@silesia-region.pl
Załączniki
Ramowy program Dni Otwartych
Informacje o Dniach Otwartych (ang)
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy (MS Word .doc)