Promocja śląskiej wsi

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs "Piękna wieś województwa śląskiego"
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Nagrody o łącznej wartości 43 tys. zł zostaną przyznane w trzech kategoriach:
 • Najpiękniejsza wieś
 • Najpiękniejsza zagroda wiejska
 • Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do 10 sierpnia 2004. Wnioski przyjmuje Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich ul. Powstańców 28, 40-039 Katowice tel. +48 (32) 20 78 652, 20 78 653 fax +48 (32) 20 78 652
 • Załączniki
  Regulamin konkursu
  Zgłoszenie wstępne
  Zgłoszenie wstępne
  Zgłoszenie
  Zgłoszenie