Czas na sprawiedliwą transformację

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
O przyszłości regionu i Polski w kontekście procesu transformacji rozmawiali uczestnicy forum, które odbywało się w Muzeum Śląskim

W Krajowym Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych, które zorganizowano w Katowicach, uczestniczyli minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz Waldemar Buda, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej i samorządowcy z regionu. Gospodarzami wydarzenia byli marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Przed nami wielkie wyzwania. Śląsk jest gotowy na zmiany i czeka na tę zmianę. Czas nam ucieka. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do transformacji, która musi się opierać na współpracy samorządu, strony rządowej i Komisji Europejskiej, a przede wszystkim musi się odbywać tu, na Śląsku – to dotyczy zresztą wszystkich regionów górniczych w Polsce. Chcemy przejść od planowania i dyskusji nad wyzwaniami, do działania i realizacji gotowych przedsięwzięć. Śląsk ma ogromny potencjał, przed nami wiele pracy, ale i szansa na nowe otwarcie. Ważne, by w tym procesie uwzględnić interes mieszkańców” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Z marszałkiem zgodził się minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, który mówił o założeniach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w odniesieniu do Śląska, ale i innych regionów.

„Śląsk to tętniący życiem, dynamiczny region, miejsce tworzenia nowych przemysłów. Jeżeli chcemy, by transformacja klimatyczna się powiodła, musimy realizować ją kompleksowo. Energetyka zmienia się dynamicznie, bo zmieniają się nasze potrzeby, ale także nasze rozumienie dotyczące naszego wpływu na środowisko” – tłumaczył minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Minister Kurtyka nawiązał również do reformy z lat dziewięćdziesiątych, która nie uwzględniła czynnika społecznego w takim stopniu, w jakim powinna. Efekty tych zaniedbań województwo śląskie odczuwa do dzisiaj.

„Chcemy realizować sprawiedliwą transformację, wciąż goimy blizny po reformie z połowy lat dziewięćdziesiątych. Nie możemy powtórzyć tych błędów. Będziemy dysponować środkami, by móc inwestować w nowe tory rozwoju gospodarczego i społecznego. Naszym celem jest dążenie do neutralności klimatycznej. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie jest nastawiony tylko na zmianę w energetyce, ale i na wsparcie zmiany społeczno-gospodarczej” – stwierdził minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Założenia Umowy Partnerstwa i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przedstawił Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister zaznaczył, że Śląsk będzie liderem transformacji w naszym kraju.

„Polityka spójności również będzie służyła procesowi transformacji. Samorządy są najbliżej tych wyzwań, mamy diagnozę i to, co zostało wskazane w planach terytorialnych będzie dla nas mapą drogową wdrażania tych środków. Pominięcie problemów sprawia, że one się nawarstwiają, dlatego musimy reagować i uwzględnić z tym procesie wszystkie regiony, które tego potrzebują” – mówił Waldemar Buda.

W dalszej części forum dr hab. Adam Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprezentował warunki realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W forum uczestniczyli (online) także przedstawiciele pozostałych województw zainteresowanych procesem transformacji: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy