Dyskutowali o Ziemi Gliwickiej

 fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS
3 lutego na Zamku w Toszku zorganizowane zostało spotkanie samorządowców z powiatu gliwickiego. W rozmowach, o sprawach ważnych dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej, uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Fundusze unijne dla samorządów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, przygotowania do nowego budżetu UE 2021-2027, transformacja regionu i szanse dla powiatu gliwickiego - to sprawy, o których rozmawiano podczas spotkania. Poruszano również kwestie związane z ekologią, transformacją energetyczną i infrastrukturą.

„Dialog z samorządowcami prowadzi do wypracowania rozwiązań oczekiwanych przez społeczności lokalne. Na różnych szczeblach pracujemy dla mieszkańców i wsłuchując się w ich oczekiwania chcemy jak najefektywniej realizować zadania. Kwestie ekologii, rozbudowa infrastruktury czy transformacja to tematy, które nas łączą. Dlatego zawsze warto rozmawiać i poszukiwać przestrzeni współpracy” - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Prezydent, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gliwickiego uczestniczą w cyklicznych spotkaniach, podczas których omawiają sprawy bieżące, ważne dla lokalnych społeczności. Inicjatorem rozmów jest starosta gliwicki Waldemar Dombek. „Obecność władz województwa potwierdza otwartość na rozmowę z samorządami lokalnymi. Jest to bardzo ważne, gdyż łączy nas wiele wyzwań. Przykładem są choćby fundusze unijne, które rozdysponowuje samorząd wojewódzki. Podczas takich spotkań możemy porozmawiać o problemach i wyzwaniach” - skomentował starosta gliwicki Waldemar Dombek.

W spotkaniu uczestniczyła również Barbara Dziuk, poseł na Sejm RP i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Tomasz Bednarek.

Powiat gliwicki ma ok. 115 tys. mieszkańców. Jego teren obejmuje obszar 66437 ha, podzielony na 8 gmin: dwie o miejskim charakterze (Knurów i Pyskowice), dwie miejsko-wiejskie (Sośnicowice i Toszek) i cztery wiejskie (Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS fot. Patrk Pyrlik / UMWS