Gospodarka

Gospodarka

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce

Jednym z filarów wysokiej pozycji Śląskiego w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która dotychczas przyciągnęła bezpośrednie inwestycje o wartości około 26 mld zł, tworząc ponad 56 tys. nowych miejsc pracy. Potwierdzeniem tych wyników jest ranking stref ekonomiczych przeprowadzony przez fDi Intelligence (centrum badawcze Financial Times), w którym KSSE została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w 2015 i w 2016 r.

Śląskie to jeden z najsilniejszych gospodarczo (12,4 proc. PKB) i demograficznie (prawie 4,6 mln osób) regionów w Polsce. To największy zurbanizowany obszar w Europie środkowo-wschodniej, mający najwyższą średnią krajową gęstość zaludnienia oraz wskaźnik ludności miejskiej – ponad 77%. Inwestorów wspiera wiele instytucji otoczenia biznesu.

Tradycyjny śląski etos pracy to wizytówka mieszkańców Śląskiego, to tutaj ludzie od pokoleń pracują w przemyśle, wśród nowych technologii, to także region innowacji i kreatywnych kadr. Ponad 2,8 milionów osób w wieku produkcyjnym i prawie 119 tys. studentów zapewnia ogromne i różnorodne zasoby pracy oraz wielkość i chłonność rynku zbytu.

Śląskie to najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad oraz bliskość granicy z Czechami i Słowacją. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się 6 europejskich stolic: Warszawa, Berlin, Praga, Budapeszt, Wiedeń i Bratysława. Euroterminal w Sławkowie (kolej szerokotorowa) zapewnia bezpośredni dostęp do rynków Azji. Lotnisko Katowice jest liderem w ruchu cargo w kraju wśród lotnisk regionalnych.

W Śląskiem na 38 wyższych uczelniach kształci się 8,5% ogólnej liczby studentów w kraju. Specyfiką regionu jest dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe.

Turystycznymi wizytówkami Śląskiego są Zespół Klasztorny oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Beskidy oraz Szlak Zabytków Techniki – jedyny w Polsce regionalny szlak turystyki industrialnej.

Region jest ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym i konferencyjnym. Corocznie organizowany jest Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jest to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, tworząca przestrzeń do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych i ekonomicznych.

(aktualizacja: kwiecień 2017)


Więcej informacji dotyczących m.in. ofert inwestycyjnych, promocji eksportu i współpracy z samorządami znajduje się na serwisie informacyjnym www.invest-in-silesia.pl

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs: Grunt na medal
Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości