Gruzja szansą dla przedsiębiorców

 fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS
W Muzeum Śląskim odbyło się seminarium „Gruzja – szanse rozwoju dla polskich przedsiębiorców” w ramach projektu „Global Silesia”

Seminarium zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Polsko-Gruzińską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Stowarzyszenie „Pro Silesia”.

Spotkanie poświęcone było zasadom prowadzenia wymiany towarowej z Gruzją, klimatowi inwestycyjnemu oraz możliwościom biznesowym w Gruzji, która jest szybko rozwijającym się krajem oferującym dogodne warunki dla przedsiębiorców. Spotkanie miało na celu zachęcenie osób ze strefy biznesu do prowadzenia działalności na terenie Gruzji, bo choć w raporcie „Doing business 2018” Gruzja zajęła wysokie, 9. miejsce, to Polska w nieznacznym stopniu obecna jest na tamtejszym rynku – to zaledwie 1,1% wszystkich eksportowanych towarów.

W seminarium udział wzięli m.in. Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego, Ilia Darchiashvili, ambasador Gruzji w Warszawie, prof. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Silesia”, Stanisław Raźniewski, prezes Polsko -Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

„Serdecznie witam w mieście, które pełni  rolę co najmniej dwóch stolic, bo jest stolicą województwa śląskiego, a jednocześnie stolicą Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii;  w mieście, które jest najlepszym punktem do współpracy pomiędzy biznesem, nauką i samorządem. Mam nadzieję, że efekty tego spotkania przyczynia się do pobudzenia wymiany międzynarodowej pomiędzy naszym województwem a Gruzją” – zaznaczył na wstępie seminarium Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Podczas spotkania zostały przekazane praktyczne informacje o rynku gruzińskim, aspektach prawnych i kulturowych oraz uwarunkowaniach eksportu do Gruzji. Udział w seminarium stał się okazją do wymiany doświadczeń i impulsem do nawiązania nowych kontaktów w sferze biznesowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS