Kampania 2014: Razem zmieniamy Śląskie

Razem zmieniamy Śląskie

Rregionalna kampania „Razem zmieniamy Śląskie” podsumowująca efekty Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - grudzień 2014

Kampania „Razem zmieniamy Śląskie”, trwająca dwa tygodnie, ma uświadomić mieszkańcom, że za sukcesem regionu stoją ludzie, dobrze przygotowane plany działania i potencjał finansowy beneficjentów. Wszystko to ma pokazać, że dobrze zainwestowaliśmy środki na rozwój województwa, który jest widoczny na różnych jego obszarach, m.in. w myśleniu technologicznym, ochronie dziedzictwa kulturowego, nowoczesnym podejściu do projektowania obiektów i przestrzeni, jak i rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Wizytówką kampanii były:

  • Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
  • Pracownia Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
  • Nowa siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Kampania obecna była na nośnikach outdorowych, w regionalnej i lokalnej prasie, na antenie siedmiu stacji radiowych i w internecie, a także na ekranach bankomatów. Na antenie radia Złote Przeboje Karolina codziennie, przez kolejne dwa tygodnie, emitowane były rozmowy na temat programu i wybranych projektów z beneficjentami, blogerami oraz przedstawicielami instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie programem.

Serce kampanii to strona www.facebook.com/slaskiesprawdzasie Tam na bieżąco pojawiały się informacje o kolejnych wydarzeniach. Prowadzono również konkurs, w którym w dowolnej formie można było zaprezentować hasło kampanii. Do udziału w kampanii zaproszono blogerów, którzy na co dzień zajmują się tematyką regionu i którzy tym razem zaangażują się w tematykę funduszy europejskich. Są wśród nich: tuudi oraz odkrywając śląsk.

Blogerzy zajmowali się animacją konkursu na Facebooku. Opisywali co oznaczają dla nich słowa „Razem zmieniamy Śląskie”, a następnie byli jurorami nadesłanych prac konkursowych. Oprócz tego wspierali kampanię na swoich blogach.