Kolejne miliony na budowę kanalizacji w obszarach wiejskich

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Sześć gmin, tym razem z subregionu południowego otrzymało dziś umowy na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową

Kwota blisko 5,7 mln zł została podzielona pomiędzy Brenną, Węgierską Górkę, Hażlach, Strumień, Kozy i Wilamowice. Umowy wręczono w Brennej. Do budżetu tej gminy wpłynie ponad 1 mln 103 tys. zł. – To dla nas bardzo ważne wsparcie. Osiedla, które tutaj powstały, zostały wybudowane poza terenem aglomeracyjnym. Wymagają wręcz pilnej budowy kanalizacji. Mamy takie przysiółki na ulicach Łęgowej, Brzozowej i Wierzbowej, warto zaś zaznaczyć, że co trzeci dom w Brennej spełnia rolę wypoczynkową. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc. Teraz w warunkach pandemii nie dysponujemy na tyle środkami, byśmy mogli inwestycję o takiej skali sami zrealizować. Poza tym jest to aspekt, na który zwracają także uwagę przedsiębiorcy i inwestorzy, na których aktywność liczymy – podkreśla wójt Brennej, Jerzy Pilch.

- Tereny subregionu południowego na pewno pod kątem realizacji programu związanego z gospodarką wodno-ściekową nie należy do najłatwiejszych. Mówimy przecież o górach, a w miejscu o takich uwarunkowaniach rosną koszty wykonania kanalizacji. Dlatego to wsparcie jest tak ważne – zauważa radna Sejmiku województwa, Agnieszka Biegun.

Poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce wciąż jest bardzo niski. Wpływa to nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale także hamuje rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich służy nadrabianiu tych zaległości, wyrównaniu szans w gminach. Na tym na pewno nie poprzestaniemy, bo potrzeb jest znacznie więcej – zapewnia Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Oprócz Brennej, środki trafiły do gmin: Strumień (ponad 1,3 mln zł), Węgierskiej Górki (345 567 tys. zł), Hażlach (542 798 tys. zł), Kozy (2 mln zł), Wilamowice (311 735 tys. zł)

W ramach ogłoszonego przez zarząd województwa drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje poprawiające gospodarkę wodno-ściekową w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wpłynęły 33 wnioski, z których dofinansowaniem objęto 31 inwestycji na łączną kwotę 35 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Wykaz dofinansowanych projektów - subregion południowy [PDF 361,8kB]

Filmy