Kolejny odcinek trasy N-S gotowy

 Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS
Mowa o odcinku trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej o długości 981 metrów

Ponad 96 mln zł ze 130 mln jakie na ten wydano pochodziły z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich. W uroczystości uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska i radny Sejmiku Rafał Kandziora.

Pierwotnie planowany odcinek obejmujący budowę trasy N-S o długości 1670 m od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w węźle „Wirek” został podzielony na dwa odcinki. Odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej został zrealizowany przy dofinansowaniu w ramach RPO WSL 2014-2020. Odcinek od ul. Bielszowickiej do autostrady A4 jest planowany do realizacji w następnym etapie. W ramach wydatków niekwalifikowalnych projektu zrealizowano przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielszowickiej - oraz ul. 1 Maja. Pozwoliło to na włączenie budowanego odcinka trasy N-S do istniejącego układu drogowego, a tym samym usprawnienie połączenia z autostradą A4. W ramach prac wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kolidujących z inwestycją sieci, powstało energooszczędne oświetlenie uliczne, przebudowano sieci elektroenergetyczne, zbudowano nowe obiekty inżynierskie - most, przejście podziemne, kładkę technologiczną, przepusty, mury oporowe oraz ekrany.

- Jest to przykład inwestycji, która wręcz podręcznikowo pokazuje, jak „pracują” i jakie mają znaczenie środki unijne, a tutaj mówimy o kwocie 96,8 mln zł Trzeba też otwarcie powiedzieć, że są to inwestycje pod transformację, jaką przechodzi region. Nie jest to może duży odcinek drogi, ale kluczowy nie tylko lokalnie, ale regionalnie. Bo infrastruktura drogowa to fundament, na którym budowane są miejsce pracy, powstają kolejne inwestycje. Komunikacja i połączenia drogowe otwierają po prostu nowe możliwości. Ta kadencja jest wyjątkowa i rekordowa pod względem nakładów na modernizację i budowę dróg. Do 2024 roku zamknie się to kwotą sięgającą 2,7 mld zł. Unijne środki – 5,1 mld euro – również rekordowe w historii regionu dadzą nam przy tym niesamowitą szansę stać się regionem-liderem – akcentuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

- Radość z otwarcia tego odcinka trasy N-S jest tym większa, bo jak pamiętamy realizacja tego zadania wisiała na włosku. Groziło nam wycofanie unijnej dotacji, ponieważ nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć przetargu. Gdyby nie zdecydowana postawa marszałka Jakuba Chełstowskiego, trudnych, ale jak zawsze merytorycznych rozmowach, dzięki którym te środki ostatecznie otrzymaliśmy, ta inwestycja nie byłaby wykonana. Gdyby nie dobra wola marszałka, nie mielibyśmy ani tej trasy, a co za tym idzie uroczystości jej otwarcia – konkluduje były wiceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer.

- Z perspektywy mieszkańców ta inwestycja mocno poprawi komunikację pomiędzy dzielnicami. Sama jestem mieszkanką Bielszowic, więc tym bardziej cieszę się, że właśnie dzięki środkom unijnym udało się to zadania zwieńczyć sukcesem. Drogi wykonane w oparciu o nowoczesne technologie są dziś podstawą rozwoju gospodarczego miast i gmin. Bez wątpienia Ruda Śląska mocno na tym skorzysta. W praktyce nowy odcinek usprawni włączenie budowanego odcinka trasy N-S do istniejącego układu drogowego, a tym samym usprawnienie połączenia z autostradą A4 – komentuje wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska.

- Realizacja każdego projektu jest bardzo istotna dla usprawnienia transportu w naszym regionie. Tak jest też i w tym przypadku. Z uwagi na przebiegającą autostradę A4, DTŚ oraz położenie w Aglomeracji Górnośląskiej, Ruda Śląska jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Województwie Śląskim. Oczywiście, lokalnie oznacza to szybsze poruszanie się pomiędzy dzielnicami, większy komfort i bezpieczeństwo jazdy kierowców. Inwestycje drogowe są priorytetem dla zarządu województwa i Sejmiku. Projekty o takim znaczeniu i zasięgu będziemy zawsze wspierać – dodaje radny Sejmiku województwa Śląskiego Rafał Kandziora.

Nowy odcinek trasy N-S ma w praktyce przełożyć się na przyśpieszenie wzrostu ekonomicznospołecznego regionu. Jakość infrastruktury drogowej tym samym znacznie się poprawi, będzie szybszy transport i przemieszczanie się pomiędzy dzielnicami

W znaczeniu lokalnym, budowa trasy N-S przyczyni się do ożywienia terenów przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod inwestycje. Realizacja projektu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez m.in.: budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych, budowę wysepek, budowę przejść dla pieszych, nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Tomasz Żak / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej. fot. Maciej Dziąbek / UMWS

Filmy