Lepsza diagnostyka w służbie pacjenta

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach wzbogacił się o nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej. Wartość inwestycji to 15 mln zł

Środki na zakup aparatury diagnostycznej w kwocie prawie 11 mln zł zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Pozostała kwota to wkład miasta Tychy. W uroczystym otwarciu zakładu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Piotr Czarnynoga i prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

„Cieszę się, że dzięki staraniom wielu osób, po trudnym czasie przychodzą dla tyskiego szpitala lepsze dni. Jestem pewien, że te pokaźne środki zostały mądrze zainwestowane, a nowoczesny sprzęt będzie służył przez lata mieszkańcom całego regionu. Takie działania budują wspólnotę, a służba zdrowia jest jednym z priorytetów władz województwa” – mówił w trakcie uroczystości marszałek Jakub Chełstowski. 

Dzięki inwestycji pacjenci będą mieli ułatwiony dostęp do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych. Szpitalne pomieszczenia przeszły gruntowny remont, a placówka wzbogaciła się o nowoczesny tomograf komputerowy umożliwiający poszerzenie zakresu wykonywanych badań diagnostycznych. Oprócz tego zakupiono rezonans magnetyczny, kostno-stawowy aparat rentgenowski z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej, mammograf, densytometr, aparat USG i aparat RTG jezdny. 

Nowy Zakład Diagnostyki Obrazowej znajduje się w sąsiedztwie izby przyjęć i posiada niezależne wejście z zewnątrz, dzięki czemu nie trzeba będzie transportować pacjentów na II piętro, gdzie mieścił się do tej pory. Ma pełnić dyżury przez całą dobę, wykonując badania zarówno pacjentom z izby przyjęć, jak i tym z oddziałów. Szpital przystąpił też do konkursu ofert na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne i w razie uzyskania finansowania z NFZ będzie mógł wykonywać badania komercyjnie, ale i bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak fot. BP UMWS Tomasz Żak