Marszałkowski Budżet Obywatelski na ostatniej prostej

 grf. UMWS grf. UMWS
Znamy zadania zgłoszone w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną

26 lipca zakończył się nabór wniosków w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 140 propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w 2020 roku przez Samorząd Województwa, na łączną kwotę prawie 45 mln zł. Najwięcej propozycji dotyczy zadań wojewódzkich (36 zgłoszeń). W przypadku zgłoszeń na zadania w podregionach, najwięcej wpłynęło dla podregionu 4 obejmującego powiaty gliwicki, tarnogórski, lubliniecki oraz miasta Gliwice i Bytom (zgłoszono 24 wnioski) i podregionu 7 obejmującego powiaty będziński, zawierciański oraz miasta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno (zgłoszono 21 wniosków).

Weryfikację formalną przeszły 134 wnioski. Dziś udostępniamy listę zadań, które spełniły wymogi formalne – lista dostępna jest na stronie bo.slaskie.pl (hiperłącze) oraz poniżej w postaci załącznika. Lista została także wywieszona w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach oraz w jednostkach zamiejscowych.

Zadania, który pozytywnie przeszły weryfikację formalną trafią teraz do wydziałów merytorycznych, które do końca września będą sprawdzały wykonalność zgłoszonych zadań – m.in. to, czy propozycje mieszczą się w zakresie zadań o charakterze wojewódzkim, czy są zgodne z kompetencjami samorządu województwa, czy są wykonalne w roku budżetowym i zgodnie z proponowanym kosztorysem. Wyniki weryfikacji merytorycznej poznamy do 8 października.

W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych (2,5 miliona na zadania z puli wojewódzkiej, 7,5 miliona na zadania w pulach podregionalnych). W tegorocznej edycji zakończyły się już etapy kampanii informacyjnej, zgłaszania zadań przez mieszkańców oraz weryfikacji formalnej. Listę zadań, na które będzie można głosować poznamy jesienią, a same głosowanie zaplanowane jest między 12 a 30 listopada. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy do końca roku.

Szczegóły na stronie bo.slaskie.pl