Niepodległa ma 100 lat

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

Mszą św. za Ojczyznę pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca w Archikatedrze Chrystusa Króla rozpoczęły się wojewódzkie uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Nabożeństwo poprzedził występ Górniczej Orkiestry Dętej KWK Katowice-Kleofas oraz chóru X LO im. Ignacego J. Paderewskiego w Katowicach.

We mszy uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sejmiku województwa, korpusu dyplomatycznego, kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, delegacji stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, komendantów i dowódców policji, straży pożarnej, wojska, straży granicznej, harcerzy, szkół oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Po mszy św. uroczyście przemaszerowano na plac Bolesława Chrobrego, gdzie przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbyła się główna część obchodów. W hołdzie bohaterom odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagi na maszt. Po przemówieniach odbył się apel pamięci, salwa honorowa. Wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożył marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Uroczystości zakończyła defilada.

W obchodach uczestniczyli m.in. radni Sejmiku Województwa Śląskiego, samorządowcy, parlamentarzyści, kombatanci, wojsko oraz młodzież.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka