Nowa inwestycja w Muzeum Śląskim

 Budynek dawnej łaźni „Gwarek”  podczas finału INDUSTRIADY 2019. fot. arch. UMWS Tomasz Żak Budynek dawnej łaźni „Gwarek” podczas finału INDUSTRIADY 2019. fot. arch. UMWS Tomasz Żak

Budynek dawnej łaźni „Gwarek” przejdzie metamorfozę i zamieni się w magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach

Symbolicznie wbito dziś pierwszą łopatę pod nową inwestycję. Termin realizacji projektu to marzec 2024 roku. Wartość inwestycji to 34 mln zł.

„To kolejny etap w procesie rewitalizacji budynków będących częścią dawnej KWK Katowice i rozbudowy Muzeum Śląskiego. Wartość tej realizacji to 34 mln zł, z czego 15 mln zł pochodzi z funduszy EOG, a pozostałe 19 mln zł to środki własne województwa. Śląskie się zmienia, a postindustrialne przestrzenie coraz częściej służą społecznościom lokalnym i kulturze. Wierzę, że dzięki tej inwestycji Muzeum Śląskie zyska nową przestrzeń na działalność związaną z prezentacją historii przemysłu” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Budynek dawnej łaźni „Gwarek” ma pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami. Celem projektu jest nadanie nowej funkcji obiektom pokopalnianym i zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków, a także ich wyposażenie. W budynku zaplanowano otwartą przestrzeń halową uzupełnioną o dwukondygnacyjne antresole, której główną funkcją ma być ekspozycja największych i najcięższych eksponatów wielkogabarytowych, w tym maszyny parowej z huty Baildon oraz elektrycznej maszyny wyciągowej z KWK Rydułtowy.

W ramach projektu zrewitalizowane obiekty otrzymają nową funkcję muzealno-edukacyjną przy zachowaniu elementów decydujących o postindustrialnym charakterze budynku. Budynek łaźni będzie pełnić funkcję magazynu studyjnego eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami. W budynku planuje się też strefę biurową oraz pomieszczenia sanitarne i techniczne. Magazynowanie i prezentacja zbiorów możliwe będą na poziomie przyziemia, piwnicy oraz dwóch dodatkowych poziomach, które stanowić będą projektowane antresole. Ze względu na znaczne gabaryty i ciężary eksponatów w budynku planuje się instalację suwnicy przemysłowej w celach transportowych. Warsztat wiertaczy posłuży jako budynek przeznaczony do sezonowego użytku przestrzeni zewnętrznych Muzeum.

Warto przypomnieć, że budynek łaźni „Gwarek” został wybudowany w 1903 roku w stylu historyzującym z elementami neogotyckimi i neoromańskimi, posiada bogaty wystrój architektoniczny elewacji szczytowych. Po wybudowaniu w 1952 roku nowej maszynowni, budynek został zaadaptowany na łaźnię tzw. „Gwarek”, która funkcjonowała do lat 90-tych XX wieku. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice.