Nowa stacja pogotowia w Mysłowicach

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Dwa mysłowickie zespoły wyjazdowe Państwowego Ratownictwa Medycznego w ciągu niespełna półtora roku przeniosą się do własnej, nowoczesnej siedziby

W przekazaniu placu budowy pod nową stację Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach uczestniczyli m.in. marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, wiceprezydent Mateusz Targoś i radny Sejmiku Piotr Czarnynoga.

Inwestycja rozpoczęła się 25 lutego. Powstanie na terenie sąsiadującym z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, kosztem 4,7 miliona złotych pochodzących z budżetu województwa i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Działkę pod budowę Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe otrzymało od miasta. Oddanie budynku do użytkowania zaplanowano na koniec czerwca 2023 roku.

„O znaczeniu i roli, jakie pełni Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w systemie ochrony zdrowia i Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, nie trzeba nikogo przekonywać” – mówi Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego – „Od pracy zespołów ratowniczych zależy ochrona najwyższych wartości: zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego samorząd województwa konsekwentnie dąży do poprawy warunków ich pracy rozwijając bazę lokalową i dokonując kolejnych zakupów sprzętu transportowego i medycznego. Rozpoczynamy budowę nowej stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach. Inwestycja z pewnością wzmocni funkcjonowanie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w tej części regionu”.

W nowym budynku będą się znajdowały pomieszczenia wypoczynku dla ratowników, węzły sanitarne wraz z szatniami, świetlica z jadalnią, pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym, podręczny magazyn leków, dwa garaże wraz z węzłem sanitarnym do dezynfekcji, pomieszczenia do przechowywania tlenu medycznego i odpadów medycznych. Obiekt ponadto wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną.

„Dziś uprawomocnia się decyzja o pozwolenie na budowę stacji pogotowia w Mysłowicach” – informuje Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. – „Dążymy do nowej jakości i odpowiedniego komfortu pracy zespołów stacji pogotowia. Przez całą dobę siedem dni w tygodniu będzie tu pracować 7-8 osób. Dzięki wsparciu władz samorządu województwa, dobrej współpracy z samorządem lokalnym oraz życzliwemu podejściu straży pożarnej, z którą stworzymy tu kompleks służb ratowniczych, powstanie nowa wartość, która będzie służyć wspólnemu dobru”.

Powstanie nowej stacji wpłynie na poprawę warunków sanitarnych i socjalnych pracowników pogotowia, przyczyni się do świadczenia usług ratowniczych i medycznych na wyższym poziomie, podniesie także gotowość do natychmiastowych wyjazdów do poszkodowanych. W nowej stacji ambulanse sanitarne będą bowiem stacjonowały w ogrzewanych garażach.

„Poprawienie bazy lokalowej jest cenną inicjatywą. Zawód ratownika medycznego cieszy się dziś dużym zaufaniem społecznym, to grupa świetnie wykształconych osób, która znakomicie sprawdziła się w czasie pandemii. To grupa, która pracuje w systemie zmianowym, dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Pandemia uświadomiła nam, że komfort pracy ratowników medycznych musi się poprawić, to już nie tylko tradycyjne pomieszczenia, ale także niezbędne pomieszczenia pomocnicze, służące dezynfekcji, możliwości zmiany odzieży ochronnej” – mówił Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Obecnie dwa zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego stacjonują w Mysłowicach w pomieszczeniach wynajmowanych od Mysłowickiego Centrum Zdrowia, zlokalizowanych w budynku po byłym prosektorium. Aktualna lokalizacja nie spełnia wymagań dla właściwego funkcjonowania zespołów WPR, a ambulanse stacjonują pod gołym niebem.

„Dziękuję władzom województwa śląskiego i radnym Sejmiku za tę inicjatywę. Wierzę, że dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i komfort pracy ratowników medycznych. To niezwykle potrzebna i oczekiwana inwestycja” – podkreślał prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz.

W 2016 roku WPR otrzymał od prezydenta miasta Mysłowice działkę z przeznaczeniem pod budowę stacji Pogotowia Ratunkowego i prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego i promocji zdrowia. W roku 2019 umowę aneksowano w zakresie zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zabudowy na lata 2021-2022. W planach WPR na ten rok są także m.in.: zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla swoich jednostek terenowych i budowa wiat garażowych w Rybniku i Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS