Śląskie wspiera kluby

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
2 mln zł trafi do klubów sportowych w ramach Programu Klub

Marszałek Jakub Chełstowski ogłosił kolejną edycję Śląskiego Programu „Klub”. Budżet Programu zaplanowano w tym roku na poziomie 2 mln złotych.

„Konsekwentnie wspieramy rozwój klubów sportowych w regionie. Mamy świadomość, że dzięki temu rozwijać się będą młodzi sportowcy. To realne wsparcie, które pomoże zorganizować wyjazd na obóz sportowy czy zakupić niezbędny sprzęt. Sukces poprzednich edycji programu pokazuje, że warto inwestować w sport, wspierać małe kluby i promować aktywność oraz zdrowy styl życia” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił również otwarty konkurs na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 207 tys. zł.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku złożono 398 ofert, z czego 87 uzyskało dofinansowanie. Należy zaznaczyć, że budżet „Programu Klub” wzrósł o 100 procent. Jednorazowe dofinansowanie klubów jedno i wielosekcyjnych wzrasta odpowiednio do 15 tys. zł oraz 20 tys. zł. Składanie ofert odbywa się w dwóch formach (w formie elektronicznej i papierowej – obie obowiązkowe). Elektroniczną wersję wypełnia się w generatorze wniosków „Witkac” (www.witkac.pl). Na wnioski czekamy do dnia 18 marca 2022 roku. Poniżej zamieszczamy instrukcję wypełniania oferty.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Załączniki
Instrukcja składania wniosku przez generator www.witkac.pl [PDF 4,0MB]

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej pn. ‘’Program Klub’’

Filmy 


tagi: