Park Śląski odzyska blask

Komitet Sterujący ds. „Modernizacji Parku Śląskiego” podsumował dotychczasowe działania

W trakcie spotkania, które odbywało się w siedzibie Parku Śląskiego w Chorzowie, przedstawiono aktualny stan realizacji projektu realizowanego w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W obradach komitetu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Modernizacja Parku Śląskiego to historyczne wyzwanie, bardzo ważne z perspektywy całego regionu. Przed nami mnóstwo pracy, ale zależy nam na tym, by przywrócić temu miejscu dawny blask i stworzyć nowe funkcje na przyszłość. Park Śląski ma ogromny potencjał, nie tylko w skali kraju, ale i Europy, dlatego powinniśmy wykorzystać te środki i sprawić, żeby się rozwijał i służył mieszkańcom oraz odwiedzającym” – przekonywał marszałek Jakub Chełstowski.

Komitet Sterujący ds. „Modernizacji Parku Śląskiego” został powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas realizacji i trwałości projektu pn. Modernizacja Parku Śląskiego, realizowanego przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku SA. Do zadań Komitetu należą m.in. monitorowanie postępów w realizacji projektu, dokonywanie okresowej i etapowej oceny realizacji projektu, opiniowanie ukończenia poszczególnych zadań, opiniowanie i inicjowanie zmian wprowadzanych w projekcie, w tym zmian wartości dofinansowania.

Po posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego” marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia „Nasz Park” i społecznikami zaangażowanymi w rozwój Parku Śląskiego. Uczestnicy spotkania dyskutowali o przyszłości parku, przedstawili także problemy i stojące przed nim wyzwania.

Przypomnijmy, że program rewitalizacji Parku Śląskiego planowany jest na okres kilku lat i w tym czasie park przejdzie prawdziwą metamorfozę. Rewitalizacja ma kosztować 226 mln zł i będzie największym programem inwestycyjnym od czasu jego powstania. Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych znajdą się m.in. rewitalizacja parkowych alejek, odbudowa kolejki szynowej, rewitalizacja otoczenia i hali „Kapelusz”, modernizacja kanału regatowego, Rosarium i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, a także budowa Parku Wielu Pokoleń, Centrum Bioróżnorodności i nowego kąpieliska, które ma zastąpić kultową „Falę”. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, Komisja Europejska pokłada w tym projekcie ogromne nadzieje, a modernizacja Parku Śląskiego idealnie wpisuje się w proces poprzemysłowej rewitalizacji regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka