Po pierwsze bezpieczeństwo

 Wizualizacja Wizualizacja
W Katowicach powstanie Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

W podpisaniu umowy dotyczącej powstania ośrodka uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, który jest inicjatorem tego przedsięwzięcia oraz wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach Dominik Łączyk, dyrektor WORD w Katowicach Krzysztof Przybylski oraz radni Sejmiku i miasta Katowice.

„Jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjowałem stworzenie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest dla nas wszystkich priorytetem. Centrum, które powstanie w tym miejscu będzie w kompleksowy sposób edukować, szkolić i zapobiegać groźnym zjawiskom na naszych drogach. Wartość tego projektu to 8,5 mln zł, ale ludzkie zdrowie i życie jest dla nas największą wartością, często to ułamki sekund decydują o naszym bezpieczeństwie” – przekonywał marszałek Jakub Chełstowski.

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego powstanie na terenie WORD Katowice w ciągu dwunastu miesięcy, a koszt realizacji to 8,5 mln zł. Centrum ma być pierwszym w Polsce ośrodkiem edukacji i wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży, a także specjalistycznym, innowacyjnym centrum doskonalenia technik jazdy. W ośrodku mają dokształcać się nie tylko kandydaci na kierowców ale również czynni kierowcy, także przedstawiciele służb ratunkowych.

„To doskonały pomysł. Współpracujemy z wieloma instytucjami i koncentracja zadań w centrum pozwoli nam oszczędzić czas, przekazać naszą wiedzę i doświadczenia w jednym miejscu. Ważna jest możliwość doskonalenia nauki jazdy i w przypadku policjantów ma to duże znaczenie. To doskonałe miejsce do nauki nie tylko dla najmłodszych, ale także dla doświadczonych kierowców, warto uczyć się i dokształcać przez całe życie” – mówił zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, Dominik Łączyk.

W ramach centrum powstaną nowe pomieszczenia i zewnętrzna infrastruktura, wyposażone w nowoczesny sprzęt, w tym sale dydaktyczne, konferencyjne, laboratorium psychotechniczne, stanowiska pierwszej pomocy, symulacji jazdy i zdarzeń drogowych, stanowiska wyposażone w symulatory ruchu drogowego i eksploatacji pojazdów, a także miasteczko ruchu drogowego.

„Zawarcie umowy jest otwarciem procesu powstawania tego centrum, podmiotu bardzo oczekiwanego i potrzebnego, dla kandydatów na kierowców i samych kierowców. To kształtowanie odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego i poprawa kultury jazdy. Nasz WORD jest największy w kraju i realizujemy w ten sposób swoją misję w kontekście działań i inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – mówił dyrektor WORD w Katowicach, Krzysztof Przybylski.

Najnowocześniejsze w kraju symulatory pozwolą kontrolować umiejętności techniczne związane z prowadzeniem pojazdów, zachowania kierowcy w warunkach ekstremalnych i będą służyć do szkoleń związanych z bezpieczeństwem na drogach, podnoszących kwalifikacje służb ratunkowych i do zajęć komercyjnych, dla kierowców w zakresie przewozu osób i towarów.

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest niezwykle ważne, gratuluję marszałkowi takiej inicjatywy. Realizujemy w mieście wiele działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ale ta inicjatywa, jej walor edukacyjny, pozwoli wypracować właściwe nawyki, nauczyć cię właściwych zachowań na drodze i zwiększy świadomość dotyczącą zdarzeń, których możemy być uczestnikiem” – tłumaczył wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun.

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie realizowało autorski, innowacyjny program zajęć, dostosowany do wieku słuchaczy. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany zespół ekspertów, a w ich trakcie rozwijane będą umiejętności praktyczne i ich zastosowanie w realnych sytuacjach. Centrum zostanie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wizualizacja Wizualizacja fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS Wizualizacja Wizualizacja Wizualizacja Wizualizacja

Filmy