Ponad 400 tys. zł na projekty dla niepełnosprawnych

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ,,Śląskie dla niepełnosprawnych II”

Środki pochodzące z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na wsparcie w trzech obszarach:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
 2. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 3. organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Celem konkursu była m.in. poprawa sprawności fizycznej i integracji osób niepełnosprawnych, nabywanie przez nich umiejętności zwiększających samodzielne funkcjonowanie oraz tworzenie stałych więzi z otoczeniem.

W konkursie oferty złożyło 26 podmiotów. Wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Umowy na dofinansowanie wręczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego. W uroczystości wzięły udział także radne Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla i Alina Nowak oraz Jan Wroński - Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Śląskie dla niepełnosprawnych II - wyniki [PDF 218,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie