Razem możemy więcej

 Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Istebnej podpisano Trójstronne Oświadczenie o Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a słowackim Samorządowym Krajem Żylińskim i czeskim Krajem Morawsko-Śląskim

W uroczystości uczestniczyli m.in. marszałek województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego Erika Jurinová, hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego Jan Krkoška, przewodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski oraz prezydent Katowic Marcin Krupa, a także liczne grono samorządowców i dyplomatów.

- Śląskie jest aktywne na arenie międzynarodowej, a współpraca z najbliższymi parterami po stronie czeskiej i słowackiej jest szansą na dalszy rozwój w zakresie gospodarki, promocji, turystyki czy realizacji wspólnych, transgranicznych przedsięwzięć. Budowanie trwałych relacji na płaszczyźnie międzynarodowej jest jednym z wyzwań i szans, które stoją przed Województwem Śląskim, stąd inicjatywa Regionalnego Trójkąta Transgranicznego, której celem jest zacieśnienie tej współpracy w interesujących strony obszarach. Samorząd Województwa Śląskiego podtrzymuje i rozwija współpracę z Krajem Morawsko-Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim na podstawie umów bilateralnych od ponad dwudziestu lat. Podpisane dziś oświadczenie o trójstronnej współpracy w zakresie gospodarki, nauki i nowoczesnych technologii oraz ekologii i trójstronnej promocji regionów posłuży do pogłębienia więzi z naszymi sąsiadami z Czech i Słowacji. Warto przy tym zaznaczyć, jak wiele nas łączy – jesteśmy sobie bliscy kulturowo, mamy też podobne wyzwania, a jednym z nich są transformacje regionów. Czerpiemy ze wspólnych doświadczeń nadając terenom poprzemysłowym w naszych regionach nowe życie. Wzajemnie od siebie uczymy się jak sprostać wymogom współczesnej Europy, by zostawić swój dorobek kolejnym pokoleniom. Ta przyjaźń ma szczególne znaczenie dziś, czasach bardzo niespokojnych, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna po agresji Rosji na Ukrainę. W kontekście wszystkich wydarzeń, jakie tam mają miejsce nasza jedność jest ogromną wartością – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

W lutym 2023 roku podczas polsko-czesko-słowackiego spotkania na Trójstyku podjęło decyzję o rozszerzeniu współpracy na szczeblu regionalnym. W tej formule działań są przewidziane przedsięwzięcia gospodarcze, w tym obszar innowacji, spotkania ekspertów oraz trójstronna promocja regionów. Przyjęto, że projekty będą realizowane corocznie, na zmianę w każdym z regionów partnerskich.

- W grupie tkwi siła, wszyscy mówimy jednym głosem. Wspólnie można na przykład aplikować o środki unijne, wspólnie też pokonywać kryzysy. Jesteśmy rodziną. Budujmy zatem mosty dla naszych dzieci – podkreślił hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego Jan Krkoška,

- Wiele nas łączy. Właściwie nawet bariera językowa jest znikoma. Każdy z nas ma coś wzajemnie do zaoferowania. I każdy ma cele. My chcemy stać się regionem perspektywicznym. Stworzyć perspektywy dla młodych ludzi, a także czerpać z doświadczeń Województwa Śląskiego, którego atrakcją turystyczną są Beskidy czy Żywiecczyzna. Rozwój turystyki w Kraju Żylińskim w oparciu o doświadczenia naszego sąsiada są pewnego rodzaju drogowskazem. Zależy nam na wypromowaniu turystycznej marki naszego regionu, zaktywizować go, przy czym należy brać pod uwagę jego specyfikę, bo w naszym przypadku aż 60 proc. powierzchni regionu to tereny chronione - mówi przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego Erika Jurinová

Słowacki Kraj Żyliński leży na północnym zachodzie Słowacji, od strony zachodniej graniczy z Republiką Czeską, a od północy z Polską. Głównym miastem jest Żylina, zaś atrakcjami regionu są zamki: Orawski, Hričovský, Súľovský hrad, Likava,  Liptovski. Ważnym miejscem na turystycznym szlaku jest miejscowość Vlkolinec wpisana na listę zabytków UNESCO.

Żyliński odpowiednik Województwa Śląskiego jest niezwykle malowniczy: Mała Fatra, Wielka Fatra, Choczskie Wierchy a przede wszystkim Tatry Zachodnie oraz Tatry Niskie są rajem dla wielbicieli turystyki pieszej i rowerzystów. Najchętniej odwiedzane są udostępnione dla zwiedzających jaskinie, jeziora zaporowe oraz parki wodne.

Centrum administracyjnym jest Kraju Morawsko-Śląskiego jest Ostrawa, gdzie mieszka około jednej czwartej ludności. Województwo zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby mieszkańców.. Region tworzą powiaty: Bruntal, Frydek-Mistek, Karwina, Nowy Jiczyn, Opawa i Ostrawa.

- Umowa, która dziś została podpisana jest wyższym poziomem współpracy. Mówimy bowiem o dziesięciu milionach mieszkańców, którzy żyją i pracują w tych regionach – mówił prezydent Katowic, Marcin Krupa.

- Od 20 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej i nie ma już między nami granic, a jest współpraca. Razem się rozwijamy, razem idziemy do przodu – podsumował przewodniczący Rady Gminy Stanisław Legierski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie Trójstronnego Oświadczenie o Współpracy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy