Rusza przebudowa DW 929

Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS
56,5 mln zł kosztować będzie przebudowa Drogi Wojewódzkiej 929 od granicy Rybnika do skrzyżowania z Drogą Wojewódzką 932 w Świerklanach

Umowę w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i firmą Eurovia Polska S.A. Całość inwestycji jest finansowana z budżetu Województwa Śląskiego.

„To bardzo dobra informacja dla mieszkańców województwa. Udowadniamy, że w czasie kryzysu związanego z koronawirusem nie rezygnujemy z dużych i potrzebnych przedsięwzięć. Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, zwiększy komfort podróży i jakość życia mieszkańców. Wierzę, że będzie również impulsem dla rozwoju gospodarki” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Czterokilometrowy odcinek drogi zostanie rozebrany i wybudowany od nowa. Nowa jezdnia będzie miała szerokość siedmiu metrów i zostanie przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 tony. Przebudowa potrwa do końca przyszłego roku.

Oprócz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji drogi i budowy nowej, wykonawca wybuduje chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, nowy system odwodnienia drogi, w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny i przepusty.

Przebudowanych zostanie 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej, tj. linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i kanalizacja sanitarna. Wybudowane zostaną także urządzenia bezpieczeństwa ruchu, znaki drogowe, tablice informacyjne, sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie.

Obecnie droga jest w bardzo złym stanie. Stan nawierzchni na długości prawie 3 km jest oceniany jako „krytyczny”. Nawierzchnia jest zdeformowana, w wielu miejscach odwodnienie nie działa sprawnie, co powoduje zalewanie drogi, powstawanie przełomów i zapadanie się jezdni. Brakuje sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia i segregacji ruchu drogowego, czyli poboczy, przejść dla pieszych.

Natężenie ruchu na drodze to 5,8 tys. pojazdów/dobę i jest wyższe niż w całej sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, które wynosi 4,9 tys. pojazdów na dobę. Znaczenie drogi wzrosło po uruchomieniu autostrady A1, przez co stała się elementem bazowej sieci TEN-T, uznawanej przez Unię Europejską za istotny element systemu komunikacyjnego.

Po przebudowie DW 929 między Rybnikiem a Świerklanami będzie spełniała najwyższe parametry techniczne. Zakładana trwałość wynosi 50 lat. Spadną koszty bieżącego utrzymania drogi z uwagi na zastosowanie najnowszego asfaltu do nawierzchni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 929. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy