Samorząd województwa wesprze Racibórz

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Przyjęto regulamin zespołu roboczego nadzorującego budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna

Budowa Wschodniej Obwodnicy Raciborza jest jedną z największych inwestycji w ramach obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dzięki niej udrożni się ruch w samym Raciborzu, ale też tutejsi i okoliczni mieszkańcy zyskają szybko dojazd do autostrady A1.

Racibórz, na podstawie umowy z zarządem województwa śląskiego, przygotował dokumentację inwestycji. Wykonanie projektu przeciągało się w czasie, a też swoje uwagi miał Zarząd Dróg Wojewódzkich, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia całego zadania z końca 2020 r. na 2022 r.

„Droga ta jest kluczowa dla subregionu dlatego powołujemy dziś zespół koordynujący, który na bieżąco będzie współpracował z lokalnymi władzami i ZDW. Razem będziemy monitorować postępy prac" – przekonuje członek zarządu województwa śląskiego Michał Woś, który stanął na czele powołanego zespołu roboczego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak