Śladem wielkich Ślązaków

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej utworzenia i prowadzenia „Panteonu Górnośląskiego” w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach

Umowa została zawarta między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanym przez wiceministra Jarosława Sellina, Województwem Śląskim, Archidiecezją Katowicką i Miastem Katowice. Umowę w imieniu województwa śląskiego podpisał marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„To ogromna radość uczestniczyć w inauguracji tego projektu. Panteon Górnośląski będzie przez lata pokazywał wspaniałą historię i polskość Śląska. Nie byłoby nowoczesnej Polski bez Śląska i Ślązaków, z ich kulturą, tradycją, innowacyjnością i etosem pracy. Panteon jest świadectwem patriotyzmu, siły, wiary i tradycji Ślązaków, emanującym na całą Polskę i wspaniałą lekcją historii” – podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Warto przypomnieć, że list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz prowadzenia nowej instytucji kultury podpisano 25 marca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. List podpisał minister Piotr Gliński, marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz inicjator powstania instytucji arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc.

„Cieszę się, że wspólnie zrealizujemy ten ważny projekt, o czym świadczy obecność premiera Mateusza Morawieckiego w naszym regionie. Panteon Górnośląski ma być miejscem opowiadającym o trudnej, ale i pięknej historii Śląska. To szczególnie istotne w perspektywie obchodów stulecia Powstań Śląskich i powrotu tych ziem do macierzy. Jesteśmy winni wybitnym Ślązakom nie tylko wdzięczność za ich wkład w rozwój regionu i kraju, ale także pamięć. To ich życiorysy są najlepszą lekcją historii dla młodego pokolenia” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Celem utworzenia panteonu ma być rzetelny przekaz historyczny obejmujący ważne osoby z historii regionu. Cechą eksponowanych postaci i ich dokonań jest dobro, stąd nazwa „Światło ze Śląska – Panteon Górnośląski”, łączące mieszkańców w pozytywnym myśleniu o teraźniejszości i przyszłości.

„To historyczna chwila. Panteon Górnośląski to wspólne przedsięwzięcie władz państwowych, samorządowych, miejskich i archidiecezji katowickiej. Udostępniamy 2,5 tys. m2 w podziemiach katedry, żeby zaprezentować najwybitniejsze postaci Ślązaków w ostatnim stuleciu. To będzie wyjątkowe spotkanie z historią, ale i dziełem tych ludzi, wielka szkoła uczenia się o Śląsku i Śląska” – tłumaczył metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc.

Przestrzeń instytucji ma się składać z trzech części: wprowadzającej, ekspozycyjnej i sakralnej. Wystawa ma być podzielona na cztery tematy związane z kulturą, społeczeństwem, bohaterami i ludźmi kościoła. Każda ze stref ma opowiadać o różnych grupach osób i ich wkładzie w historię i rozwój regionu. Realizacja inwestycji ma potrwać trzy lata. Szacowany koszt inwestycji to 40 mln zł. Panteon Górnośląski ma zostać oddany do użytku zwiedzających w czerwcu 2022 roku, w stulecie powrotu Śląska do Polski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
tagi: