Śląskie stawia na innowacje

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Powstanie Śląski Klaster Internetu Rzeczy. List intencyjny w tej sprawie podpisano między Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i firmą Cyberus Labs

W uroczystym podpisaniu listu intencyjnego, które odbywało się w trakcie konferencji CYBERSEC 2019, uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża i inicjator projektu Marek Ostafil z Cyberus Labs.

"Świat zmierza dzisiaj w stronę automatyzacji i wykorzystywania technologii i maszyn w tworzeniu dóbr. Województwo śląskie znajduje się w okresie transformacji, między przemysłem ciężkim, a nowymi technologiami. Specjalizacje regionalne opierają się na energetyce, ICT, medycynie, zielonej gospodarce oraz przemysłach wschodzących. Rozwijająca się technologia Internetu Rzeczy idealnie wpisują się w specyfikę każdej z tych branż, dlatego inicjujemy Śląski Klaster Internetu Rzeczy, jako formę współpracy różnych sektorów życia gospodarczego w celu stworzenia efektywnego narzędzia zajmującego się tymi zagadnieniami" – tłumaczy Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa.

“Klaster ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy i tworzenie tu, w regionie, globalnych rozwiązań i produktów przeznaczonych na rynek IoT. Nie ma to jednak być outsourcing dla firm zewnętrznych tylko centrum tworzące własne rozwiązania na potrzeby rynku światowego. Na istniejący potencjał składają się nie tylko firmy z branży IoT, ale także instytuty badawcze, uczelnie i inne jednostki działające w obszarach, w których coraz częściej wdrażane są systemy Internetu Rzeczy, na przykład kopalnie, szpitale, zakłady przemysłowe i całe miasta” - podkreśla Marek Ostafil, inicjator projektu.

Marek Ostafil tłumaczy, że województwo śląskie posiada ogromny potencjał intelektualny, technologiczny oraz sprzyjającą infrastrukturę, dlatego celem jest stworzenie ekosystemu podmiotów gospodarczych, uczelni i administracji, który będzie funkcjonował według najlepszych wzorców z krajów rozwiniętych technologicznie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS