Śląskie dla inwestorów

 fot. UMWS fot. UMWS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. realizują projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie dla gmin w województwie śląskim”

W Muzeum Śląskim zaprezentowano szczegóły tego działania. Podczas konferencji przygotowanej przez Urząd Marszałkowski i Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera o zakresie przedsięwzięcia opowiedział wicemarszałek Wojciecha Kałuża. Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zaprezentowali zasady i omówili efekty na podstawie pilotażowego projektu realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim.

30 listopada 2018 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem było wyłonienie do dofinansowania projektów na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania w obszarze obsługa inwestora. Wskazywano ponadto na konieczność zwiększenia zaangażowania kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego i pracowników w tematykę inwestycyjną.

Jak ważne jest podejmowanie działań w obszarze obsługi inwestora, obrazuje statystyka. W skali kraju wyodrębnione stanowiska ds. obsługi inwestora funkcjonują tylko w 12% samorządach, a określone procedury współpracy z inwestorem – w 14% jednostek administracji lokalnej.

Celem jest podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa śląskiego poprzez objęcie ich różnymi tematycznie szkoleniami w formie wykładów, warsztatów oraz konsultacji, m.in.: z zakresu abc obsługi inwestora, zarządzania i elektronizacji procesu obsługi inwestora, rozwoju umiejętności interpersonalnych, promocji i marketingu, udział w lokalnych sieciach współpracy mających na celu budowanie relacji z inwestorami, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS