W regionie powstanie Śląska Platforma Medyczna eCareMed

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jakub Chełstowski oraz rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych wspomagających działalność podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta poza placówkami medycznymi. Podpisana dzisiaj umowa zakłada dofinansowanie w wysokości prawie 67 mln zł. 

„Idea utworzenia platformy to wynik kilkuletniej pracy środowisk samorządu województwa i wiodących w regionie środowisk medycznych. To przede wszystkim odpowiedź na potrzeby mieszkańców regionu oczekujących wczesnej diagnostyki w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii. Wdrożenie projektu usprawni i zminimalizuje czas oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację, zwiększy także dostęp lekarzy do wyników badań pacjenta. Dofinansowanie projektu jest możliwe dzięki środkom zaplanowanym w RPO WSL na wspieranie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” – powiedział marszałek województwa Jakub Chełstowski. 

Dofinansowanie do projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL). W realizację projektu, poza ŚUM, zaangażowanych jest jeszcze pięć podmiotów medycznych: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski Im. Jana Pawła II W Bielsku-Białej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Platforma eCareMed dostarczy wiele nowych funkcjonalności, które pozwolą na projektowanie i implementowanie innowacyjnych procesów organizacyjnych, decyzyjnych i diagnostycznych w oparciu o nowoczesne rozwiązania z obszaru ICT.

„Jednostki funkcjonujące w projekcie eCareMed w zależności od swego profilu będą realizować zadania w obszarach telekonsultacji medycznych, telemonitoringu oraz telerehabilitacji.  Wszystkie trzy komponenty będą  funkcjonować równolegle lub indywidualnie w zakresie kardiologii, neurologii i onkologii” –powiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża, który z ramienia Zarządu Województwa Śląskiego będzie nadzorował projekt. 

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed  jest komplementarnym przedsięwzięciem, na który składa się również wcześniej podpisana już umowa o dofinansowanie projektu, którego liderem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Ten projekt również realizowany jest w partnerstwie aż dziewięciu podmiotów medycznych z regionu. Obydwa projekty realizowane przez niezależne, ale współpracujące ze sobą specjalistyczne zespoły projektowe tworzą nowatorskie rozwiązanie, jakim jest  Śląska Regionalna Platforma Medyczna eCareMed. 

„Cieszę się że po kilku latach, bo tyle trwał okres przygotowywania, udało się podpisać dzisiejsze zobowiązanie. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi w znaczący sposób uda się poprawić jakość usług medycznych diagnostyki i terapii” – powiedział rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. 

Platforma udostępni w regionie cyfrowe usługi publiczne w obszarze e-zdrowie, a rezultatem projektów będzie zintegrowane rozwiązanie, które będzie również kompatybilne z krajową platformą medyczną. Zakończenie realizacji całej inwestycji jest przewidywane w 2021 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS