Więcej pieniędzy dla przedsiębiorców

graf. UMWS graf. UMWS
Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Zarządu Województwa Śląskiego i zwiększyła o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) dotację skierowaną dla przedsiębiorców, dostępną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

To środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które dotychczas były przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom w formie instrumentów zwrotnych. Trudna sytuacja epidemiczna w województwie oraz ogromne zainteresowanie naborem, skierowanym do ubiegających się o dotacje na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, okazały się istotnym argumentem dla Komisji Europejskiej, która po raz kolejny złagodziła podejście do zasad wyznaczonych na progu obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

„Cieszę się, że przedstawiciele Komisji Europejskiej przystali na naszą propozycję, świadczy to o bardzo dobrej współpracy. Najważniejsze jest to, że przedsiębiorcy z województwa śląskiego będą mogli skorzystać z tych środków w tym trudnym czasie. Wierzę, że nasza gospodarka będzie się rozwijać, a przedsiębiorcy skutecznie konkurować na rynku. Temu służy też przygotowany przez nas „Śląski pakiet dla gospodarki”, czyli kompleksowy program działań wspierających gospodarkę o wartości miliarda złotych” – tłumaczy marszałek, Jakub Chełstowski.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyrazili zrozumienie wobec wyzwań jakie stoją przed władzami województwa, podkreślając tym samym, że wszelkie działania mające na celu minimalizowanie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców i kwestii przetrwania lokalnych firm, są obecnie kluczowe. Komisja Europejska zaakceptowała wniosek o przesunięcie środków przeznaczonych dotąd na finansowanie kapitału obrotowego dla MŚP w ramach instrumentów zwrotnych i skierowanie ich na wsparcie w formie dotacji, to pozwoli w szybszym tempie przekazać pieniądze przedsiębiorcom.

Zarząd województwa śląskiego podejmie czynności niezbędne do wprowadzenia zmian w RPO WSL i wzmocnienia źródła dotacji dla przedsiębiorców.