Włączamy się w kampanię „Więcej niż energia”

Województwo Śląskie podpisało porozumienie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Kampania „Więcej niż energia” tworzy platformę współpracy dla podmiotów działających na rzecz promocji i rozwoju energetyki obywatelskiej. Obecnie tworzy ją w sumie ponad 150 podmiotów: jednostek samorządowych, uczelni, organizacji branżowych i pozarządowych. Teraz dołącza do nich Województwo Śląskie po formalnym podpisaniu porozumienia ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

„Jak najbardziej zgadzamy się z podstawowymi postulatami kampanii mówiącymi między innymi o konieczności przejrzystych regulacji wspierających inwestowanie w produkcję energii elektrycznej i ciepła” – nie ma wątpliwości sygnatariusz porozumienia Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.

„Społeczeństwo oczekuje rozwiązań, które pozwolą na jego aktywne uczestnictwo w rynku energii - zarówno osobom prywatnym, ale również instytucjom i przedsiębiorstwom spoza sektora energetycznego” – przekonuje z kolei Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszenia Polska Zielona Sieć.

Powstanie ruchu „Więcej Niż Energia” w 2015 r. to odpowiedź na stale rosnące poparcie społeczne, jakim cieszą się rozwiązania związane z podnoszeniem efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka 


tagi: