Współpraca regionów pod europejskim szyldem

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Konferencja w Katowicach

Od początku inicjatywa, której celem było wyrównanie szans poszczególnych regionów Unii Europejskiej, była częścią polityki spójności. Podstawowym warunkiem było podjęcie współpracy między Komisją Europejską, Bankiem Światowym i wytypowanymi regionami. Tak powstała pierwsza edycja, a teraz druga Catching-Up Regions. Skąd akurat wybór Polski? W 2008 r. nasz kraj oficjalnie zyskał status kraju o wysokich dochodach, któremu jako jednemu z nielicznych w tej części świata udało się przezwyciężyć „pułapkę średniego dochodu”. Wybór dla Komisji Europejskiej był więc oczywisty. Tym samym Polskę w tym projekcie reprezentuje pięć województw: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie.

„Efekty pomocy finansowej europejskiej wspólnoty widoczne są praktycznie na każdym kroku. Choćby to miejsce, gdzie zorganizowano tę konferencję. Znajdujemy się w Muzeum Śląskim – sercu Strefy Kultury, która powstała dzięki środkom unijnym jeszcze w poprzedniej „siedmiolatce” 2007-2013” – zwrócił się do zebranych Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego. – „Na początku nazwa inicjatywy dotycząca regionów nieco opóźnionych nie była dla nas najszczęśliwsza. Zdecydowanie trafniejsza jest ta obecnie obowiązująca i mówiąca o wzajemnym doganianiu się. Bo też tak się właśnie dzieje. Polskie regiony są coraz bliżej tych najlepiej sobie radzących w Europie, także pod względem finansowym. Życzę sobie i wszystkim zebranym utrzymanie tego właściwego trendu” – dodał.

Podczas konferencji zaprezentowano efekty współpracy międzyregionalnej, jak chociażby aktywność województwa małopolskiego i śląskiego w walce ze smogiem. Oba samorządy wojewódzkie przyjęły – w formie prawa miejscowego – uchwały antysmogowe. Dowiedzieliśmy się też o tworzeniu spójnych planów zagospodarowania przestrzennego trzynastu gmin z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego czy o wspólnej – lubelskiego i podkarpackiego – modernizacji inspekcji kontrolujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka