Kontrakt Wojewódzki na lata 2001-2002
Województwo Śląskie

Karty działań i zadań

A1 - Wsparcie szkół podstawowych

A2 - Wsparcie szkół podstawowych specjalnych

A3 - Wsparcie gimnazjów

A4 - Wsparcie liceów ogólnokształcących

A5 - Wsparcie liceów i techników zawodowych

A6 - Zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (WOM)

A6-1 - Zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (WOM)

A7 - Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

A7-1 - Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

Wykaz środków będących w dyspozycji Wojewódy Śląskiego na dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego

A8 - Rozwój zasobów ludzkich - program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

A8-1 - Rozwój zasobów ludzkich - program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

A8-2 - Rozwój zasobów ludzkich - program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

A8-3 - Rozwój zasobów ludzkich - program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

A8-4 - Rozwój zasobów ludzkich - program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

A9 - Programy horyzontalne Phare 2001 wspierające rozwój zasobów ludzkich oraz rozwoju sektora MSP

A10 - Remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie

A10-1 - Remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie

A11 - Opera Śląska w Bytomiu - Remont, modernizacja, rozbudowa

A11-1 - Opera Śląska w Bytomiu - Remont, modernizacja, rozbudowa

B1 - Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego w Chorzowie

B1-1 - Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego w Chorzowie

B2 - Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny

B2-1 - Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny

B3 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

B3-1 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

B4 - Szpital Miejski w Raciborzu

B4-1 - Szpital Miejski w Raciborzu

B5 - Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - dokończenie budowy

B5-1 - Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - dokończenie budowy

B6 - Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

B6-1 - Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

B7 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - budowa kuchni

B7-1 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - budowa kuchni

D1 - Rozwój infrastruktury transportowej w ramach Phare 2001 - budowa obwodnicy Ustronia

D1-1 - Budowa obwodnicy Ustronia

D2 - Modernizacja drogi Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna, w tym w ramach środków z Phare 2001 - Rozwój infrastruktury transportowej - budowa obwodnicy Pszczyny

D2-1 - Budowa obwodnicy Pszczyny

D3 - Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej

D3-1 - Modernizacja korytarza trasy tramwajowej Nr 6/41 umożliwiającej funkcjonowania nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego

D3-2 - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Gliwickiej od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach

D3-3 - Modernizacja torowiska tramwajowego w ul Wolności w Zabrzu

D3-4 - Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej w Świętochłowicach

D4 - Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejścia granicznego: Pietraszyn - Sydice i Chałupki - Bohumin

D4-1 Budowa śródmiejskiej obwodnicy centrum Raciborza

D4-2 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 916 (Racibórz - granica Państwa)

D5 - Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego do przejścia granicznego ze Słowacją Korbielów - Oravska Polhora

D5-1 - Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego Korbielów - Oravska Polhora

D6 - Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładów Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach

D6-1 - Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładów Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach

D7 - Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami

D7-1 - Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami

E1 - Modelowe przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego w strefie aktywności społeczno-gospodarczej w Tychach - program Phare 2001

E1-1 - Modelowe przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego w strefie aktywności społeczno-gospodarczej w Tychach - program Phare 2001

E2 - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie - program Phare 2001

E2-1 - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie - program Phare 2001

E3 - Programy horyzontalne Phare 2002