Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu-wyróżnione!

Marszałek Michał Czarski wręczył Złote Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”
Otrzymali je Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu oraz Marek Pikuła – prezes zarządu i Michał Kondek- przewodniczący Rady Nadzorczej PKM. Sosnowieckie przedsiębiorstwo jest jednym z największych przewoźników w komunikacji miejskiej na obszarze Województwa Śląskiego. Posiada 240 autobusów, zatrudnia ogółem 863 pracowników, w tym 491 kierowców autobusowych. Realizuje program odbudowy taboru autobusowego oraz proekologiczny program inwestycyjny „Modernizacja gospodarki cieplnej w Zajezdni: w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej”. PKM w Sosnowcu obsługuje 18 gmin Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Obecnie przedsiębiorstwo przystępuje w ramach ZPORR do realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin - Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec”. Zakłada on modernizację 22 linii autobusowych oraz zakup do ich obsługi 72 niskopodłogowych autobusów dla PKM. Ponadto, w ramach programu przewidziana jest modernizacja ponad 300 przystanków oraz dworców autobusowych. Projekt będzie dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 29 mln zł, która stanowi 49% całkowitych kosztów inwestycji. Do dnia 21 września b.r. dostarczono do przedsiębiorstwa 20 nowych autobusów. Obecną pozycję przedsiębiorstwo w dużej mierze zawdzięcza zaangażowaniu Michała Kondka oraz Marka Pikuły w jego zarządzanie oraz w pozyskanie pieniędzy unijnych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Wyróżnienia wręczył Marszałek Michał Czarski  Marek Pikuła- prezes zarządu i Michał Kondek - przewodniczący RN  Jednym z punktów uroczystości był przejazd dawnym autobusem