Trudne negocjacje

Trwają rozmowy marszałków z rządem na temat przejęcia kolei regionalnych
W Warszawie odbyła się kolejna tura negocjacji z rządem na temat warunków przejęcia przez samorządy województw przewozów regionalnych. Przekazanie udziałów ma nastąpić pod koniec tego roku. Po wielu turach rozmów osiągnięto zgodę co do taboru, który ma zostać przekazany. W tym celu ma powstać dwustronna komisja, która oszacuje rzeczywiste koszty modernizacji raz naprawy taboru. Podczas posiedzenia marszałkowie nie przedstawili wspólnego stanowiska w sprawie podziału udziałów w spółce pomiędzy poszczególne województwa. Wątpliwości wzbudziła rzetelność ich obliczenia. Strona rządowa i Przewozy Regionalne kierowały się bowiem powierzchnią województwa, liczbą mieszkańców, długością torów , czy też pracę wykonaną przez regionalne pociągi. Zdaniem uczestniczącego w negocjacjach Piotra Spyry, członka Zarządu Województwa Śląskiego, bardzo niepokojący jest brak odpowiedzi rządu dotyczący mechanizmów dofinansowania w związku z przewidywanym kosztem zarządzania przejętymi przewozami regionalnymi. Projekt podziału udziałów będzie jednym z tematów wrześniowych obrad Konwentu Marszałków Województw RP.