Komunikat personalny

Nowy dyrektor Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
Zarząd Województwa Śląskiego powołał z dniem 17 września br. lek. med. Małgorzatę Lemańską na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie. Nowy dyrektor placówki powołany został na czas określony - do 31 grudnia 2001.