Częstochowa: Województwo przekazało pogotowie i obwód lecznictwa kolejowego

14 grudnia br. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Wicemarszałek dr Grzegorz Szpyrka oraz Prezydent Częstochowy Wiesław Maras i Zastępca Prezydenta Marek Piekarski podpisali porozumienie w sprawie przekazania miastu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Obwodu Lecznictwa Kolejowego
W uroczystości udział wziął także Członek Zarządu Województwa Jerzy Guła. Zgodnie z dokumentem Województwo przekazało na własność nieruchomości oraz wyposażenie placówek. Miasto zagwarantowało także zachowanie dotychczasowego statusu wszystkim pracownikom obydwu placówek. Przekazanie WSPR oraz OLK powinno zwiększyć dostępność pacjentów do usług zdrowotnych oraz skuteczność ratownictwa medycznego. Zgodnie z deklaracjami pogotowie stanowić będzie bazę tworzonego systemu ratownictwa medycznego, natomiast na bazie OLK władze Częstochowy planują zorganizować kompleksową opiekę ambulatoryjną w mieście. Przekazanie placówek służby zdrowia samorządowi Częstochowy jest zgodne z przyjętym przez Samorząd Województwa założeniem przekazywania lokalnym samorządom tych placówek służby zdrowia, które świadczą podstawową opiekę medyczną. Docelowo Województwo ma być organem założycielskim kilkunastu szpitali specjalistycznych o wysokim stopniu referencyjności - świadczących usługi medyczne wysokiej jakości.
Załączniki
Porozumienie w sprawie przekazania Miastu Częstochowa funkcji organu założycielskiego SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Częstochowie
Porozumienie w sprawie przekazania funkcji organu założycielskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie