Protest związkowców

Od godz. 7:00 przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego trwała demonstracja organizacji związkowych (m.in. OPZZ i Solidarność) działających w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji katowickiej
Cztery autobusy blokowały parking przed Urzędem. Demonstranci wznosili okrzyki i detonowali petardy. Z grupą ok. 200 protestujących spotkał się Członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras, który przedstawił działania Zarządu Województwa zmierzające do poprawy trudnej sytuacji w śląskim transporcie publicznym. Wiesław Maras przypomniał, iż w stosunku do KZK GOP, Samorząd Wojewódzki nie jest organem założycielskim ani członkiem tego związku. Odpowiedzialność za organizację transportu, sprawy socjalne i eksploatację taboru ponoszą gminy, które powołały do życia KZK GOP. Samorząd Województwa wywiązuje się ze swoich ustawowych zobowiązań, a przyznana dotacja na integrację transportu publicznego w GOP odpowiada realnym potrzebom w tym zakresie. Kalendarz finansowania i wysokość kwoty dotacji na rok 2003 zostały zaakceptowane przez KZK GOP w stosownym aneksie do porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej z 31 grudnia 2002. Przewodniczący Rady Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego Krzysztof Leśniak wręczył Wiesławowi Marasowi petycję, w której związkowcy domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmiku Śląskiego z udziałem Wojewody Śląskiego i Zarządu KZK GOP. Związkowcy oczekują od Samorządu Województwa pilnego podjęcia kroków na rzecz powstrzymania pogłębiającego się kryzysu w śląskiej komunikacji publicznej. Do najważniejszych problemów związkowcy zaliczają: ograniczanie dotacji dla komunikacji publicznej w GOP, starzenie się taboru co zagraża bezpieczeństwu pasażerów, redukcja liczby linii autobusowych i tramwajowych, brak dowozu do pracy kierowców i motorniczych, obawa o utratę pracy wśród zatrudnionych w śląskiej komunikacji. O 8:50 Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek przedstawił wstępne stanowisko w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmiku, a następnie zaprosił delegację związkowców na rozmowę, podczas której zostanie ustalony kalendarz działań zmierzających do rozpatrzenia i uwzględnienia postulatów zgłoszonych przez protestujących. Rozmowy trwają. (godz. 9:50) Przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego związkowcy czekają na jej wyniki.
Rozmowy związkowców z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Zbigniewem Wieczorkiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Wiesławem Marasem trwały do godz. 9:55. Po ich zakończeniu przewodniczący Sejmiku Śląskiego przekazał informację o zamiarze poświęcenia sesji Sejmiku w dniu 2 czerwca br. w całości problemom komunikacji publicznej w aglomeracji katowickiej. O godz. 10:00 demonstracja dobiegła końca. Związkowcy opuścili parking przed Urzędem Marszałkowskim.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przed Urzędem Marszałkowskim zebrało się ok. 200 związkowców Związkowcy działający w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji katowickiej Protest pod Urzędem Marszałkowskim Z grupą protestujących spotkał się Członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras Rozmowy w Gmachu Sejmu Śląskiego

Załączniki
List wystosowany w dniu wczorajszym do Przewodniczącego Krzysztofa Leśniaka przez Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Zbigniewa Wieczorka