Remont dróg wojewódzkich

Dzisiaj otwarto rondo oraz wyremontowane odcinki dróg wojewódzkich nr 925 i 926 w Orzeszu
Zakres prac obejmował zastąpienie skrzyżowania dróg rondem oraz budowę 3,5 kilometrowego odcinka drogi Zawiść–Orzesze. Rondo ułatwi życie kierowcom podróżującym przez powiat mikołowski i poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym ważnym węźle komunikacyjnym. Wspólna inwestycja Samorządu Wojewódzkiego i gminy Orzesze kosztowała 1,7 mln złotych. Z budżetu Województwa Śląskiego przeznaczono 1,1 mln złotych, 600 tysięcy pochodziło z kasy gminy. „To dobry przykład współpracy dwóch szczebli samorządu. Dzięki temu osiągnięto wspólny cel jakim jest dobro mieszkańców” – powiedział podczas uroczystości Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor. „Władze Województwa Śląskiego idąc za przykładem tej inwestycji chcą podobnie współpracować z innymi samorządami w województwie i wspierać inwestycje drogowe. Możemy wspólnie planować tego typu przedsięwzięcia, wykorzystując w latach 2004–2006 także fundusze strukturalne Unii Europejskiej” – dodał Członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras. W uroczystości uczestniczyli burmistrz Orzesza Regina Hajduk, Przewodniczący Rady Miasta Jan Mach oraz przedstawiciele lokalnego samorządu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Rondo w Orzeszu  Droga wojewódzka nr 926 Zawiść–Orzesze  Od lewej: Burmistrz Orzesza Regina Hajduk i Członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras