Wspólnie można więcej

Rozpoczął się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki

Celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do wzmocnienia współpracy w ramach sieci Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, organizowanych przez co najmniej dwa należące do niego obiekty.

Wśród działań wymienia się m.in. projekty edukacyjne, konkursy, fabularyzowane wycieczki i gry realizowane w obiektach czy mini festiwale związane z dziedzictwem przemysłowym. W puli konkursu znajduje się 50 tys. zł,

Wśród kryteriów oceny projektu najważniejsze są aspekty merytoryczne, finansowe oraz organizacyjne, które będą odpowiednio punktowane przez komisję. Projekty powinny wykorzystywać linie narracyjne wypracowane na warsztatach dotyczących rozwoju Szlaku Zabytków Techniki.

Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2016 roku, a rozstrzygnięcie nastąpi do połowy września.

Linki do stron zewnętrznych
Warunki konkursu