Finał VI edycji konkursu dziennikarskiego

Grand Prix za dokument „Niezmienna zmienność. Świat według Juliana Kornhausera” Beaty Netz

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbył się finał szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.

„Konkurs jest w dobrej formie. Po sześciu edycjach możemy powiedzieć, że warto było kiedyś zacząć, potem kontynuować, a teraz warto zadbać o przyszłość konkursu. Warto nagradzać ludzi tworzących na tej ziemi i ich dzieła pokazujące, skąd jesteśmy, gdzie żyjemy i jakie jest to życie wokół nas. Chciałbym też podkreślić ogromną rolę członków kapituły, którzy corocznie społecznie przyjmują na siebie niełatwy, niezwykle czasochłonny obowiązek oceny prac dziennikarskich. Dzięki ich decyzjom nagrody samorządu województwa trafiają we właściwe ręce” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek otrzymała Beata Netz za dokument „Niezmienna zmienność. Świat według Juliana Kornhausera” emitowany w TVP Katowice oraz TVP Kultura. Nagroda za I miejsce to 15 tys. zł.

Drugie miejsce i 10 tys. zł zdobyli autorzy reportażu multimedialnego o historii Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach „Jak z nut” – Ewa Niewiadomska, Iwona Sobczyk i Dariusz Kortko, opublikowanego na portalu wyborcza.pl.

Trzecia nagroda – ex aequo – trafiła w ręce Macieja Szczawińskiego i Beaty Netz za dokument „Żółte światło pustych miejsc” (TVP Kultura) oraz Marka Chylińskiego za publikację „Noc zbójców” na portalu Silesion.pl. Autorzy otrzymali po 7500 zł.

Decyzją Kapituły przyznano także dwa wyróżnienia o wartości 2500 zł. Zdobyli je Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak za reportaż radiowy „Pieśń Spartakusa” (Polskie Radio Program 1) oraz Barbara Gruszka-Zych za artykuł „Mazdą do nieba” opublikowany w „Gościu Niedzielnym”.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2016 roku. Do konkursu zakwalifikowano 45 materiałów dziennikarskich (9 telewizyjnych, 18 prasowych, 5 radiowych i 13 internetowych).

Oceny prac, które przeszły etap oceny formalnej, dokonała Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Uroczystość wręczenia nagród na Scenie w Malarni poprowadził aktor Teatru Śląskiego Wiesław Sławik.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki, znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek z zagadnieniami związanymi z problematyką województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym.

Organizatorami konkursu są: Fundacja im. Krystyny Bochenek, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski i Teatr Śląski. Województwo Śląskie corocznie finansuje nagrodę w wysokości do 50 tys. zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy