Park Śląski pod opieką najważniejszych uczelni metropolii

Rektorzy publicznych uczelni wyższych regionu będą osobiście doradzać władzom „ogrodu metropolii”. Dzisiaj podpisano porozumienie powołujące Radę Naukową Parku Śląskiego.

W działania związane z rewitalizacją największego parku miejskiego w Polsce włączy się środowisko naukowe. W skład Rady Naukowej Parku Śląskiego weszli rektorzy Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego.

„Deklarujemy wsparcie wiedzą i doświadczeniem, które oferujemy władzom Parku Śląskiego. Będziemy doradzać zarówno w strategicznych planach rozwojowych, jak i szczegółowych projektach, np. tworzeniu rozwiązań komunikacyjnych w tym ścieżek rowerowych, wpisujących się w tego rodzaju plany o charakterze metropolitarnym – mówi prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.Ta uczelnia przewodniczyć będzie pierwszej kadencji Rady.

„Współpraca z rektorami z pewnością ułatwi nam działania związane z modernizacją Parku. Wyzwania takie, jak organizacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego czy nadanie nowych funkcji zmodernizowanym przestrzeniom i obiektom pod kątem preferencji użytkowników, wymagają wsparcia ekspertów. Zyskaliśmy sojuszników, bez których proces przywracania Parkowi blasku byłby dużo trudniejszy”, dodaje Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Rada Naukowa będzie korzystać w pełni z efektów pracy Konwentu ds. Parku Śląskiego, którego kompetencje przejmą teraz rektorzy. Powołanie i praca Konwentu przyczyniły się do jeszcze większego zaangażowania w Park wielu środowisk oraz stworzenia „Planu wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego” - dokumentu ramowo opisującego wyzwania stojące przed Parkiem. Aktualnie konieczna jest praca nad szczegółami zawartych w nim projektów. Udział interdyscyplinarnego zespołu naukowego będzie tutaj niezwykle istotny.

„Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego” jest zarysem najpilniejszych potrzeb, których ostateczny kształt i szczegółowy zakres stworzony zostanie właśnie w toku rozmów m.in. ze środowiskiem naukowym.

„Parkiem trzeba zarządzać na co dzień, bo tego oczekują ludzie, ale trzeba również mieć wizję długofalowego rozwoju tego miejsca, które ponad pół wieku temu zostało zbudowane z największym rozmachem. Stać nas na to samo, jeśli o Parku myśleć będziemy także perspektywicznie. Nikt nam nie wybaczy, jeśli się tym nie zajmiemy”, ocenił prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Konwentu ds. Parku Śląskiego.