Konsultacje społeczne projektu rewitalizacji linii kolejowej

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec

Województwo Małopolskie w porozumieniu z Województwem Śląskim i samorządami z województwa śląskiego, dostrzegając potrzebę rozwoju kolei jako jednego z najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku środków publicznego transportu zbiorowego oraz widząc w rozwoju kolei istotny element zrównoważonego rozwoju regionów, zgłosiło – jako wnioskodawca w ramach naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku” – projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec”.

Projekt został zakwalifikowany do II etapu naboru, w ramach którego wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla zgłoszonego projektu.

Wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu opracowuje firma International Management Services sp. z o.o.

Mieszkańcy obszarów sąsiadujących z linią kolejową mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online, które odbędzie się 21 października 2021 o godz. 17.30. Przewidywany czas trwania spotkania - ok. dwóch godzin. W pierwszej jego części eksperci IMS omówią cele i założenia, a także zaprezentują zakres opracowywanego studium. W drugiej części przewidziano dyskusje oraz odpowiedzi na pytania.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Można wziąć w nim udział, wybierając jedną z dwóch opcji:

  1. pobierając uprzednio z internetu aplikację Microsoft Teams (wersja bezpłatna na urządzenia stacjonarne lub mobilne);
  2. korzystając z przeglądarkowej wersji Microsoft Teams

Bezpośredni link do spotkania zamieszczony zostanie w dniu spotkania na stronach gmin, przez które przebiega linia, w tym na stronach urzędów miasta Żywiec oraz gmin Jeleśnia i Świnna.