Moc drogowych inwestycji

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak / UMWS fot. arch. UMWS Tomasz Żak / UMWS
Aż 2,5 mld zł do 2024 roku wyda Województwo Śląskie na inwestycje drogowe, w tym naprawy i modernizacje

To największa tak wydatkowana kwota w całej historii samorządu województwa. Jedne z największych inwestycji zostały przeprowadzone m.in. w Subregionie Zachodnim. Tylko tam na zadania drogowe wydano aż 870 mln zł>

Subregion Zachodni został objęty w aktualnej kadencji samorządu województwa szerokim frontem inwestycji drogowych, w tym zakończoną budową obwodnicy Raciborza w ramach Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do skrzyżowania z istniejącą DW 935 i ulicą Piaskową w Raciborzu. Projekt zrealizowano w obecnej kadencji samorządu, w latach 2019–2022. W efekcie powstał odcinek o długości 7,74 km. Wartość zadania to 274,7 mln zł.

Drugą istotną inwestycją jest zakończona przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 919 w Raciborzu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 933 w Rzuchowie.

Jesienią ubiegłego roku przeprowadzono remont DW 919 w Szymocicach. Na długości 1400 m nawierzchnia drogi została sfrezowana. Ułożone zostały dwie warstwy bitumiczne. Wiążąca o grubości 8 cm i ścieralna o grubości 4 cm. Ponadto naprawiono pobocza i wymalowano nowe oznakowanie poziome. Koszt tych prac wyniósł 2,5 mln zł.

Obecnie trwają także remont dróg wojewódzkich w ramach przedsięwzięcia nazwanego „Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich Województwa śląskiego po okresie zimowym z podziałem na dwie części: Część A DW 491, DW 784, DW 790, DW 794, DW 901, DW 492; Część B: DW 417, DW 425, DW 919, DW 921, DW 924, DW 938.”

W ramach planowanych prac przewidziany do naprawy jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 919 zlokalizowana jest w miejscowości Jankowice-Rudy w km 16+600 do km 18+100.

28 sierpnia ogłoszono przetarg na naprawy kolejnych odcinków na DW 425, 921 i 919. Koszt to nieco ponad 3,1 mln zł brutto.

Do realizacji przeznaczona jest także północno-zachodnia obwodnica Raciborza. Opracowanie dokumentacji projektowej potrwa do 2025 roku, a prace budowlane powinny zakończyć się do końca 2027 roku. Szacowana wartość realizacji czterokilometrowego odcinka to 120 mln zł.

W ciągu DW nr 421 ma powstać również most nad rzeką Odrą. Szacunkowa wartość zadania to 350,9 mln zł, długość odcinka to 2,8 km. Planowany czas zakończenia inwestycji to pierwszy kwartał 2027 roku.

- Inwestycje drogowe w Subregionie Zachodnim były i wciąż są niezwykle istotne i potrzebne. W marcu 2022 roku zakończona została budowa obwodnicy Raciborza w ramach Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, największe w historii zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na kwotę ponad 274,7 mln zł. To efekt wykorzystania środków unijnych i udanej współpracy na szczeblu samorządów. Są to zadania, które budują potencjał gospodarczy zachodniej części regionu, a jednocześnie poprawiają jakość życia mieszkańców, dlatego nie zatrzymujemy się i przed nami kolejne, ważne inwestycje– akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Wystarczy spojrzeć na efekty inwestycyjne w Subregionie Zachodnim. Warto pamiętać, że obecna kadencja samorządu województwa jest rekordową względem nakładów na inwestycje drogowe w regionie. Kwota 2,5 mld zł na ten cel robi ogromne wrażenie. Po drogach województwach jeździ komfortowo i bezpiecznie – podsumowuje radny Sejmiku województwa, Henryk Siedlaczek.


Przewidziane prace drogowe w Subregionie Zachodnim

Część A
Wykonuje firma DROG-BUD SP. Z O. O. z Lubojenki.
Wartość umowy brutto: 25,519 mln zł

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich obejmuje swym zakresem:

Droga wojewódzka nr 790
Początek remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest w km 14+380 przed serpentynami natomiast koniec przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowany jest w km 15+380 za serpentynami pomiędzy miejscowościami Niegowonice i Mitręga poza terenem zabudowanym w powiecie zawierciańskim.

Droga wojewódzka nr 794
Początek przewidzianego do naprawy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 znajduje się w km 34+440 w rejonie skrzyżowania na Kidów, a koniec w km 35+440 bez punktu charakterystycznego poza terenem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Dzwonowice i Pilica w powiecie zawierciańskim.

Droga wojewódzka nr 901
Naprawa obejmować będzie dwa odcinki DW 901. Pierwszy odcinek na obszarze m. Zacharzowice od km 53+600 do km 54+970 zlokalizowany jest na terenie gminy Wielowieś, powiat gliwicki. Przebiega on od przekroju za skrzyżowaniem z ul. Wiejską (DP do m. Toszek) do początku przebudowanego odcinka przed m. Pniów. Drugi odcinek w rejonie m. Radonia od km 42+770 do km 43+920 zlokalizowany jest na terenie gminy Wielowieś, powiat gliwicki. Przebiega on od przekroju przed skrzyżowaniem z drogą powiatową do przekroju przed najazdem na wiadukt nad torami kolejowymi.

Droga wojewódzka nr 492
Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 492 od km 32+050 do km 33+050 zlokalizowany jest w m. Blachownia, na terenie powiatu częstochowskiego.

Dodatkowo, 28 sierpnia br., zgodnie z zasadami przetargu zlecono naprawy kolejny odcinków na DW 492, 794 i 901. Koszt to niespełna 7,5 mln zł brutto.

Część B
Wykonuje: EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc
Wartość umowy brutto: 27,9 mln zł

Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich obejmuje swym zakresem:

Droga wojewódzka nr 425
Przewidziany do naprawy odcinek granica województwa – Kuźnia Raciborska od km 15+990 do km 16+490 drogi wojewódzkiej nr 425 zlokalizowany jest na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Przebiega przez teren niezabudowany tj.: przez tereny leśne.

Droga wojewódzka nr 921
Naprawa obejmuje odcinek DW 921 od km 11+795 (skrzyżowanie ulic Kasztanowa i Wiejskiej) do km 12+085 (rejon zjazdu po północnej stronie DW prowadzącego w kier. Leśniczówki, koniec istniejącego chodnika dla pieszych) w m. Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice, powiat gliwicki.

Droga wojewódzka nr 919
Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 919 zlokalizowana jest w miejscowości Jankowice-Rudy w km 16+600 do km 18+100.

Dodatkowo, 28 sierpnia br., zgodnie z zasadami przetargu zlecono naprawy kolejnych odcinków na DW 425, 921 i 919. Koszt to nieco ponad 3,1 mln zł brutto.