Wyróżnienia Marszałka w dziedzinie kultury

W województwie śląskim corocznie przyznawane są nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wyróżnienia Marszałka w dziedzinie kultury

W województwie śląskim corocznie przyznawane są nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody to:

  1. Nagroda teatralna „Złote Maski" w województwie śląskim
  2. Nagroda im. Karola Miarki w województwie śląskim,
  3. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców,
  4. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury,
  5. Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego,
  6. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku,
  7. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków.

Wyróżnienia stanowią jedną z istotnych form honorowania przez Województwo Śląskie autorów najbardziej wartościowych zjawisk w dziedzinie kultury naszego regionu, a także upowszechniania osiągnięć zarówno indywidualnych osób, jak i instytucji. W składach komisji wskazujących kandydatów do tych wyróżnień biorą udział, poza przedstawicielami samorządu wojewódzkiego, również eksperci z różnych dziedzin kultury.

Nagrody są indywidualne lub zbiorowe, o charakterze pieniężnym lub honorowym. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród określają regulaminy, odrębnie dla każdego rodzaju nagrody.

Najwcześniej ustanowione Nagrody im. Karola Miarki, a także „Złote Maski" przyznawane były poprzednio (zgodnie z obowiązującym wówczas podziałem administracyjnym kraju) na terenie czterech województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Po reformie administracyjnej tworzącej nowe województwa środowiska kultury postulowały zachowanie dotychczasowego zasięgu tych cieszących się prestiżem nagród. „Złote Maski" i Nagrodę im. Karola Miarki przyznaje się więc od 1999 r. jednocześnie w województwie śląskim i opolskim - choć na podstawie odrębnych regulaminów, wspólna też jest uroczystość ich wręczania. Uroczystości te odbywają się corocznie: Nagroda im. Karola Miarki w rocznicę urodzin patrona (październik), „Złote Maski" - w Międzynarodowym Dniu Teatru (marzec).

Nagrodę artystyczną Marszałka Województwa Śląskiego, nagrody dla młodych twórców oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr  kultury, a także za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków wręcza się w ostatnim kwartale każdego roku.

Uroczystość wręczenia nagród za wydarzenie muzealne roku odbywa się w maju każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Załączniki
Regulamin przyznawania Nagrody Teatralnej „Złote Maski” w Województwie Śląskim [PDF 185,4kB]
Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku
Regulamin przyznawania Nagrody im. Karola Miarki w Województwie Śląskim
Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Konserwacji Zabytków
Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Upowszechnianie i Ochronę Dóbr Kultury
Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców
Regulamin przyznawania Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury